2014-02-07
Remisser

Mer tillgängliga uppgifter om europeiska företag

Genom en teknisk sammankoppling av företagsregister i Europa ska det bli enklare att utbyta och söka information om europeiska företag.