2014-12-19

En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) (Fi2014/3021)

I slutbetänkandet föreslår regeringen en reformerad reglering för svenska tjänstepensionsinstitut, men även särskilda övergångs- och omvandlingsmöjligheter för berörda företag. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2016.