2013-08-30

Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering (Ds 2013:31) (Ju2013/4250/L6)

Förslag till en ny lag om insyn i finansiering av partier som ska gälla för partier som deltar i val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige eller Europaparlamentet.