2021-03-04
Press

FAR lanserar sin första branschrapport

Den svenska revisions- och rådgivningsbranschen består av drygt 14 000 företag som omsätter drygt 43 miljarder kronor och sysselsätter ungefär 37 000 personer. Sammantaget motsvarar detta cirka 0,9 procent av Sveriges BNP och cirka 0,7 procent av Sveriges sysselsatta befolkning. Det visar FAR:s första branschrapport som lanseras i dag.

Den svenska revisions- och rådgivningsbranschen består av drygt 14 000 företag som omsätter drygt 43 miljarder kronor och sysselsätter ungefär 37 000 personer. Sammantaget motsvarar detta cirka 0,9 procent av Sveriges BNP och cirka 0,7 procent av Sveriges sysselsatta befolkning. Det visar FAR:s första branschrapport som lanseras i dag.

- Vi har tagit fram rapporten för att definiera och beskriva revisions- och rådgivningsbranschen. Den innehåller data som inte har sammanställts och presenterats tidigare och jag hoppas att rapporten ska bidra till ökad kunskap om branschen och den nytta vi gör för näringsliv och samhälle, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

Redovisning största verksamhetsområdet

Redovisning är branschens största verksamhetsområde, både sett till omsättning och antal anställda. Redovisning omsätter runt 17,5 miljarder kronor, vilket motsvarar 41 procent av branschens totala omsättning och sysselsätter drygt 18 500 personer.

Inom Big 8, det vill säga de åtta största företagen i branschen, är revision det största verksamhetsområdet. Big 8 omsätter totalt drygt 18 miljarder kronor och står för 42 procent av branschens totala omsättning.

Många små företag

Närmare 13 800 företag, eller 97 procent av branschens totala antal företag, finns i storleksklassen som omsätter mindre än 10 miljoner kronor och sysselsätter färre än 10 personer. Närmare 13 500 företag har 5 eller färre anställda.

- Den stora mängden små företag i branschen är till viss del överraskande för mig. Det visar att många fler, särskilt fler redovisnings- och lönekonsulter, skulle kunna vara medlemmar i branschens medlemsorganisationer, vilket jag förstås välkomnar. Med fler som blir auktoriserade höjer vi kvaliteten ytterligare i branschens företag, säger Karin Apelman.

Läs FAR:s branschrapport här.