2021-05-03
Press

Remiss: Remiss – Förslag till ändringsmeddelande avseende RFR 2 Redovisning för juridiska personer RFR-ri 2021.01

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter på remiss Förslag till ändringsmeddelande avseende RFR 2 Redovisning för juridiska personer (Dnr RFR-ri 2021:01).

FAR tillstyrker förslaget.

Läs FAR:s remissvar här.

Fler remissvar finns här