2020-09-17
Press

Nya namn i FAR:s styrelse och nämnder

På stämman som hölls digitalt i Stockholm torsdagen 17 september behandlades det gångna verksamhetsåret maj 2019-april 2020. Samtidigt valdes ny styrelseordförande för FAR och nya ledamöter valdes in i styrelsen samt i de olika kvalitetsnämnderna och i disciplinnämnden. Johan Rippe avtackades efter två år som ordförande i FAR:s styrelse.

- Det är svåra tider och FAR:s verksamhet har naturligtvis påverkats. Men när jag ser tillbaka på vårt verksamhetsår, som började 1 maj 2019, så är bilden mycket ljusare. Större delen av året präglades av framgångar, med nöjda medlemmar och kunder samt god lönsamhet för vår utbildnings- och förlagsverksamhet. Vi har tagit position i viktiga frågor och nått framgång i våra långsiktiga mål kring förtroende, framtid och samhällsnytta, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

På stämman som hölls digitalt i Stockholm torsdagen 17 september behandlades det gångna verksamhetsåret maj 2019-april 2020. Samtidigt valdes ny styrelseordförande för FAR och nya ledamöter valdes in i styrelsen samt i de olika kvalitetsnämnderna och i disciplinnämnden. Johan Rippe avtackades efter två år som ordförande i FAR:s styrelse.

En av de största händelserna under verksamhetsåret är lanseringen av det nya expertnätverket FAR-aktiva som samlar Sveriges främsta experter inom redovisning, revision och skatt och inom specialiserade områden som offentlig sektor, hållbarhet och etik.

- Efter drygt ett års arbete har vi nu en tydligare struktur i detta nätverk. Ett tydligt exempel på nyttan med det är att FAR:s experter har bidragit aktivt i framtagandet av regeringens olika stödåtgärder. Vi har också snabbt och effektivt kunnat reda ut och klargöra för branschen och företagen vad som gäller för de olika stödåtgärderna och hur de ska hanteras, säger Karin Apelman.


Nya ledamöter

FAR:s styrelse består av 15 ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande. Som ny ordförande valdes Åsa Lundvall från EY, som första vice ordförande valdes Hans Warén, Deloitte, och som andra vice ordförande omvaldes Mikael Ernström, Ernströms Revisionsbyrå. Till nya styrelseledamöter valdes Dan Beitner, KPMG, Micael Engström, EY, Ola Gunnarsson, Aspia, och Helena Kaiser de Carolis, PwC.

De fyra nyvalda ersätter Helena Arvidsson Älgne, Maria Ekelund, Elisabeth Granhage, Erik Källås och Johan Rippe. Övriga ledamöter omvaldes, det vill säga Patrik Anderbro, KMPG, Kajsa Boqvist, PwC, Helena Dale, Balansen, Peter Ekberg, Deloitte, Anna Johnson, Grant Thornton, Anna Nilsson, Grant Thornton, Malin Nilsson, BDO, och Marianne Sandén-Ljungberg, Mazars.

FAR har tre olika kvalitetsnämnder med uppdrag att säkerställa kvalitetsfrågor för branschen. Det är kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet, för revisionsverksamhet och för skatterådgivning.

Till nya ledamöter för kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet valdes Nina Olli, Sydrevisioner Väst och Elisabeth Svensson, Ekonomibyrån i Hamlstad. Till ny vice ordförande för kvalitetsnämnden inom redovisningsverksamhet valdes Marina Svenman, EY. Till ordförande omvaldes Inger Nylander, Deloitte Växjö.

Till nya ledamöter för kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet valdes Åsa Dahlgren, Baker Tilly Umeå och Marc Karlsson, KPMG. Till ordförande omvaldes Annika Engström, EY Stockholm.

Till nya ledamöter till kvalitetsnämnden för skatterådgivning valdes Erika Karlsson, Baker Tilly Tributa, Mårten Sundholm, KPMG, och Pär Magnus Wiséen. Till ordförande omvaldes Torbjörn Hagenius, Deloitte Stockholm.

Till ny ledamot i disciplinnämnden valdes Anders Johansson, Mazars. Till ordförande omvaldes Per Eskilsson, rådman Förvaltningsrätten i Stockholm.