2020-09-17
Press

CH Witts pris till Niclas Hellman

CH Witts pris 2020 för bästa artikel i Balans går till Niclas Hellman. Priset har delats ut av PwC sedan 1981.

CH Witts pris 2020 för bästa artikel i Balans går till Niclas Hellman. Priset har delats ut av PwC sedan 1981.

Niclas Hellman, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, tilldelas CH Witts pris 2020 för bästa artikel i Balans. Artikeln ”Redovisning av kreditförluster i svenska banker” är publicerad i Balans fördjupningsbilaga nr 2 2020.

− Jag är mycket glad över att ha fått det här priset. Synen på kreditförluster har förändrats över tiden och det är intressant att se hur pendeln svänger, säger Niclas Hellman.

Priset instiftades av PwC till CH Witts minne och delades ut första gången 1981.

Juryns motivering lyder:

”Vi befinner oss i en pandemi som påverkar allt och alla, inte minst bankerna och deras hantering av kreditförluster. För att kunna svara på frågan ”vilka effekter får vi under coronakrisen jämfört med tidigare finansiella kriser?” har Niclas Hellman tagit del av de större bankernas delårsrapporter för första kvartalet 2020.

Författaren jämför bankernas agerande under 1990-talskrisen och finanskrisen 2008-2009 med dagens coronakris. Utvecklingen av kreditförlustkvoten såg olika ut i bankerna under de två förstnämnda kriserna. Under de första månaderna 2020 har bankerna hanterat de ökade riskerna olika. De uppdaterar sina makroprognoser på olika sätt, vilket leder till olika bedömningar och i slutänden påverkar det storleken på förlustreserveringarna. Hur det slutliga scenariot kommer att se ut är förstås för tidigt att säga, men att coronakrisen kommer att få långgående konsekvenser för bankerna står klart redan nu.

Niclas Hellman har en solid forskarbakgrund och hans artikel är inte bara aktuell, den är explosivt bra! Den är fullkomligt lysande! Denna genomgång av bankernas olika tillvägagångssätt borde vara obligatorisk läsning för alla bankanställda, investerare och analytiker. Artikeln kommer att vara aktuell en lång tid framöver och juryn ser framemot uppföljningar.”

Juryns hedersomnämnande går i år till de övriga artiklar som i Balans fördjupningsbilaga nr 2 2020 behandlade olika vinklar på coronakrisen. Så här skriver juryn:

”De reflekterar samtliga FAR:s snabbhet och det som Balans handlar om, att vara ett aktuellt forum i samhällsdebatten! Skarpa hjärnor går samman och skriver om ett tekniskt och aktuellt ämne!”

Priset delades ut i samband med FAR:s årsstämma 17 september. Förutom äran belönades vinnaren med diplom och en vinstsumma på 25 000 kronor.

Juryn består av:

  • Johan Rippe, juryns ordförande
  • Sophie Nachemson-Ekwall
  • Eva Fallenius
  • Peter Malmqvist

KONTAKT:

Juryns ordförande Johan Rippe, PwC
johan.rippe@pwc.com
0709-291188