2020-09-17
Press

Åsa Lundvall, EY, ny ordförande i FAR

Åsa Lundvall, EY, tar över som ny ordförande i FAR. Ett vässat medlemserbjudande, fortsatta satsningar på kvalitet och branschens attraktionskraft är tre områden som är i fokus.

Åsa Lundvall, EY, tar över som ny ordförande i FAR. Ett vässat medlemserbjudande, fortsatta satsningar på kvalitet och branschens attraktionskraft är tre områden som är i fokus.

− FAR har drygt 5 000 medlemmar; redovisningskonsulter, revisorer, lönekonsulter, skatterådgivare och övriga specialister. En del är verksamma vid någon av de större byråerna medan andra arbetar på en mindre byrå eller kanske driver eget. För mig är det viktigt att vi ser till alla medlemmars bästa och hela tiden strävar efter att vässa vårt erbjudande för samtliga medlemskategorier. Oavsett yrkesroll, byråstorlek eller var i landet man är verksam ska man känna sig hemma i FAR. Det kommer jag att arbeta för under mina år som ordförande, säger Åsa Lundvall.

Åsa Lundvall har suttit i FAR:s styrelse de senaste två åren och kom in som förste vice ordförande på EY:s mandat.

− Som FAR-aktiv får man verkligen upp ögonen för branschen och får en bra inblick i vad som händer hos andra. FAR-engagemanget ger också ett otroligt brett nätverk och jag uppmanar alla som kan att engagera sig, det ger väldigt mycket tillbaka, säger hon.

− Med Åsa Lundvall som ordförande kommer vi att fortsätta vässa FAR:s medlemserbjudande och arbeta för att alla medlemmar ska känna sig hemma i FAR. Vi vill också få fler att vilja vara med och driva branschens viktiga frågor genom att engagera sig i expertnätverket FAR-aktiva. Tillsammans ska vi också fortsätta dialogen med näringsliv och myndigheter för att stötta branschen och företagen i den svåra tid vi befinner oss i nu, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

En längre intervju med Åsa Lundvall publiceras i Balans nr 6 2020.

FAKTA ÅSA LUNDVALL

  • Vald till FAR:s ordförande 17 september 2020 på ett mandat på två år.
  • Auktoriserad revisor och partner på EY, sitter i styrelsen för EY Sverige.
  • Har suttit i FAR:s styrelse som förste vice ordförande de senaste två åren.