2020-03-05
Press

​Jämställt på VD-nivå bland stora byråer visar undersökning i Balans

Andelen kvinnor inom revisions- och redovisningsbranschen ökar stadigt. Och för första gången är det helt jämställt på VD-nivå. Det framgår av tidningen Balans jämställdhetsundersökning som gjorts för tionde året i rad.

Andelen kvinnor inom revisions- och redovisningsbranschen ökar stadigt. Och för första gången är det helt jämställt på VD-nivå. Det framgår av tidningen Balans jämställdhetsundersökning som gjorts för tionde året i rad.

Kurvan över kvinnliga delägare pekar uppåt och andelen kvinnor bland delägarna på de åtta största byråerna uppgår till drygt en fjärdedel, 26 procent. Det innebär en förbättring med tio procentenheter på tio år visar tidningen Balans stora jämställdhetsundersökning.

– Den stora skrällen i årets jämställdhetsundersökning är att för första gången är det helt jämställt på VD-posterna bland de stora byråerna, säger Charlotta Marténg, chefredaktör för tidningen Balans.

Nytt för i år är att Balans även synar jämställdheten bland de nyinvalda delägarna. Spännvidden är stor mellan byråerna, men fyra byråer gör jämställda inval med minst 40 procent kvinnor.

– På delägarnivå är det en bit kvar till branschen är jämställd och det ska bli spännande att följa utvecklingen. Om branschen ska ha en bra attraktionskraft behövs jämställdhet på flera nivåer, säger Charlotta Marténg.

– Det är bra att Balans belyser jämställdheten i branschen. För med ett tydligt faktaunderlag går det att se mönster och följa utvecklingen över tid – och utifrån det försöka hitta lösningar. Att invalen av nya delägare i de största byråerna det senaste året endast är tre procentenheter från det vedertagna spannet för vad som anses vara jämställt, det vill säga 40-60 procent är ett steg i rätt riktning, säger Karin Apelman, generalsekreterare och VD FAR.

​Tidningen Balans jämställdhetsundersökning har genomförts tio år i rad och är uppmärksammad inom branschen.

– Det är alltid spännande att få se resultatet av jämställdhetsundersökningen. Under åren har vi också fått höra att Balans har varit en blåslampa som bidragit till att förbättra medvetenheten kring jämställdhetsfrågorna, säger Charlotta Marténg.


Undersökningen i korthet:

Andel kvinnliga delägare 26 procent (25 procent)

Andel kvinnor i styrelserna 34 procent (30 procent)

Andel kvinnor i ledningsgrupperna 38 procent (36 procent)

Andel kvinnor i gruppen övriga chefer 52 procent (47 procent)

Andel kvinnor bland nyinvalda delägare 37 procent (ingen uppgift 2019)

Förra årets siffror inom parentes

Undersökningen är genomförd bland FAR:s åtta största medlemsbyråer. Siffrorna bygger på byråernas egna uppgifter och är inhämtade via mejl i januari 2020. Byråerna som granskats är: Aspia, BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, Mazars och PwC.

Undersökningen gjordes första gången 2005, men har gjorts årligen sedan 2010.

​​​Tidningen Balans ges ut av FAR AB. FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister.

​För frågor om undersökningen kontakta chefredaktör Charlotta Marténg, tel 08 – 506 112 49, charlotta.marteng@far.se

www.tidningenbalans.se hittar du alla artiklar om Balans jämställdhetsundersökning 2020 och tidigare års undersökningar.