2019-09-05
Press

Standard för kommunal redovisningsrevision allt närmare

En gemensam standard för kommunal redovisningsrevision kommer allt närmare. 25 september 2019 hålls en rundabordskonferens där FAR, SKL och Skyrev informerar om hur arbetet drivs vidare.

En gemensam standard för kommunal redovisningsrevision kommer allt närmare. 25 september 2019 hålls en rundabordskonferens där FAR, SKL och Skyrev informerar om hur arbetet drivs vidare.

Sedan augusti 2018 har FAR, SKL och Skyrev drivit ett gemensamt projekt för att undersöka förutsättningarna för att ta fram en standard för revisionen av kommunal redovisning. En gemensam standard ska ge en tydligare god revisionssed och avser uppdraget som yrkesrevisorer utför som sakkunniga i den kommunala revisionen.

En förstudie har genomförts där en analys gjorts av det internationella regelverket ISA, särdragen i den kommunala revisionen och hur väl dessa passar ihop.

– Vi måste få fram en gemensam standard för revision av kommunal sektor. Det finns skillnader mellan regelverket ISA och kommunallagen som behöver hanteras vilket kommer att ske inom ramen för projektet säger Annika Wallenskog chefsekonom SKL.

I slutrapporten av förstudien rekommenderas de tre organisationerna att fortsätta samarbetet genom att ta fram:

  1. Ett ramverk för kommunal redovisningsrevision,
  2. Tillämpningsanvisningar till ISA och ISRE, och
  3. Standard för andra kommunala bestyrkandeuppdrag.

– Det är mycket glädjande att våra tre organisationer har fattat beslut om att fortsätta arbetet med att utveckla den goda revisionsseden för kommunal redovisningsrevision, säger Karin Apelman generalsekreterare och vd FAR.

25 september 2019 hålls en rundabordskonferens där FAR, SKL och Skyrev informerar om hur arbetet har gått och hur det kommer att drivas vidare.

– Vi ser fram emot att berätta om projektet för andra intressenter till den kommunala revisionen och föra en dialog med dem kring den fortsatta utvecklingen säger Anneli Lagebro ordförande i Skyrev.