2019-09-19
Press

​Nya krafter till FAR:s styrelse och nämnder

– Det har varit ett intensivt år i FAR där vi har förflyttat oss inom flera viktiga områden. Under mitt första år som generalsekreterare har vi bland annat sett över utbildningskraven för att vara revisor, vi har haft ett flitigt internationellt utbyte, utvecklat samarbetet med näringslivet och stärkt oss inom hållbarhetsområdet. Det sade FAR:s generalsekreterare och vd i sitt tal på årsstämman.

– Det har varit ett intensivt år i FAR där vi har förflyttat oss inom flera viktiga områden. Under mitt första år som generalsekreterare har vi bland annat sett över utbildningskraven för att vara revisor, vi har haft ett flitigt internationellt utbyte, utvecklat samarbetet med näringslivet och stärkt oss inom hållbarhetsområdet. Det sade FAR:s generalsekreterare och vd i sitt tal på årsstämman.

FAR är ett nav i näringsliv och samhälle eftersom frågor som rör revision, redovisning och rådgivning är centrala i alla verksamheter. På stämman som hölls i Stockholm torsdagen den 19 september behandlades det gångna verksamhetsåret maj 2018-april 2019 som bland annat visade på ett stabilt år ekonomiskt för FAR. Samtidigt invaldes nya ledamöter in i styrelsen för FAR samt i de olika kvalitetsnämnderna och i disciplinnämnden.

- FAR fungerar som en nod för branschen med egna specialister anställda men framför allt genom ett etablerat nätverk med hundratals aktiva representanter från medlemsföretagen som arbetar i olika nämnder och kommittéer, det vi brukar kalla för FAR-aktiva, säger Karin Apelman, generalsekreterare och vd i FAR.

FAR:s styrelse består av 15 ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande. Som ordförande omvaldes Johan Rippe från PwC, som vice ordförande Åsa Lundvall från EY och som andre vice ordförande Mikael Ernström, Ernströms Revisionsbyrå. Till nya styrelseledamöter valdes Kajsa Boqvist, PwC, Anna Johnson, Grant Thornton och Erik Källås, Aspia. Kajsa Boqvist är skatterådgivare och arbetar med moms- och tullrådgivning på PwC i Stockholm samt är ansvarig för bloggen Tax Matters. Anna Johnson är Sverige-vd på Grant Thornton sedan 2016 och auktoriserad revisor. Hon har ett starkt engagemang för hållbarhetsfrågor och är regelbunden krönikör i tidningen Balans. Erik Källås är auktoriserad redovisningskonsult och arbetar som regionchef på Aspia i Stockholm. De tre nyvalda ersätter Lena Möllerström Nording, Katja Severin Danielsson och Magnus Eriksson som avsagt sig omval. Övriga ledamöter omvaldes, det vill säga Patrik Anderbro, KMPG, Helena Andersson Älgne, KPMG, Helena Dale, Balansen, Peter Ekberg, Deloitte, Maria Ekelund, Deloitte, Elisabeth Granhage, EY, Malin Nilsson, BDO, Anna Nilsson, Grant Thornton och Marianne Sandén-Ljungberg, Mazars SET.

FAR har tre olika kvalitetsnämnder med uppdrag att säkerställa kvalitetsfrågor för branschen. Det är kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet, för revisionsverksamhet och för skatterådgivning.

Till nya ledamöter för kvalitetsnämnden inom redovisningsverksamhet nyvaldes Linda Arder, Rådek Nyköping och Maria Svensson, Aspia Stockholm. Till ordförande omvaldes Inger Nylander, Deloitte Växjö.

Till nya ledamöter för kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet nyvaldes Håkan Juhlin, Grant Thornton Kristianstad. Till ordförande omvaldes Annika Engström, EY Stockholm.

Till nya ledamöter till kvalitetsnämnden för skatterådgivning nyvaldes Elisabeth Bergman, PwC Stockholm. Till ordförande omvaldes Torbjörn Hagenius, Deloitte Stockholm.

Till ledamöter i disciplinnämnden omvaldes alla ledamöter, med ordförande Per Eskilsson, rådman Förvaltningsrätten i Stockholm.

För frågor, kontakta Annica Gerentz, kommunikationschef FAR, tel 076-789 54 01, annica.gerentz@far.se