2019-09-12
Press

FAR välkomnar globalt initiativ till förenkling av revision för mindre komplexa företag

En global standard för revision av mindre komplexa företag som bygger på det internationella ramverket ISA bör utredas vidare. Det anser den Nordiska Revisorsföreningen, NRF, där bland andra FAR ingår, i sitt remissvar till den internationella standardsättaren IAASB.

En global standard för revision av mindre komplexa företag som bygger på det internationella ramverket ISA bör utredas vidare. Det anser den Nordiska Revisorsföreningen, NRF, där bland andra FAR ingår, i sitt remissvar till den internationella standardsättaren IAASB.

Näringsliv och samhälle över hela världen bygger till stor del på små och medelstora företag och det är viktigt att revision av dessa håller hög kvalitet.

NRF har sedan många år drivit frågan om att förenkla regelverket för mindre företag och har lyft frågan till den internationella standardsättaren IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board). I arbetet har IAASB utvecklat synen från ”små” företag till företag med ”mindre komplex verksamhet”, eftersom komplexiteten i revisionen mer har att göra med verksamheten snarare än med storleken.

Under våren 2019 har ett arbetsdokument från IAASB skickats ut på remiss. FAR har tillsammans med sina nordiska kolleger diskuterat IAASB:s inriktning inom ramen för den Nordiska Revisorsföreningen, NRF. Slutsatserna har blivit att NRF stödjer IAASB:s ambition att fortsätta utreda möjligheterna till en global revisionsstandard för mindre komplexa företag, ”Less Complex Entities, LCE”. NRF betonar i sitt remissvar att en sådan eventuell standard måste baseras på det nuvarande internationella ramverket ISA, International Standard on Auditing.

– Många av FAR:s medlemmar har länge efterfrågat en förenklad standard för revision av mindre verksamheter. Nu diskuteras flera lösningar globalt och vi har tillsammans med våra nordiska kollegor ställt oss bakom förslaget att utreda om en separat förenklad ISA-baserad standard med bibehållen hög kvalitet kan vara en framkomlig väg, säger Karin Apelman, generalsekreterare och vd FAR.

NRF har i dag, den 12 september lämnat in sitt remissvar till IAASB.

Ladda ner remissen från far.se

*IAASB är en global oberoende standardsättare som tjänar allmänhetens intresse genom att sätta högkvalitativa internationella standards som är accepterade över stora delar av världen. IAASB följer en rigorös process i att utveckla standards och involverar olika intressentgrupper internationellt och nationellt.