2023-10-06
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 40

En kampanj för att öka medvetenheten om cybersäkerhet, förslag om ändringar för vissa skattefrågor och ökade satsningar på verksamt.se. Det är några av rubrikerna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Så skyddar du din företagsinformation

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och polisen anordnar kampanjen “tänk säkert”. Syftet är att öka medvetenheten om information – och cybersäkerhetsfrågor och ge företag konkreta tips på hur man kan skydda sin viktigaste information. Temat för 2023 är nätfiske, säkra lösenord och säkerhetskopiering. Läs mer hos verksamt.se

Förslag om ändringar för vissa skattefrågor

Regeringen föreslår flera ändringar med anledning av nya aktiebolagsrättsliga regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU. Läs mer på Regeringens webbplats

Stärkt satsning på verksamt.se

I regeringens budgetproposition för 2024 lanseras ett omfattande förenklingspaket för enklare företagande och förbättrad konkurrenskraft. Regeringen satsar drygt 50 miljoner kronor på åtgärder som kommer att underlätta för företagen. Läs mer hos Bolagsverket

Åtal för grov oredlighet mot borgenärer kopplat till Allra-målet 

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har väckt åtal mot fem personer gällande två händelser under 2020 i samband med att Svea hovrätt prövade det så kallade Allra-målet. Fyra personer är åtalade för medhjälp till företrädarens brott. En nära anhörig och två advokater påstås ha hjälpt den tidigare företrädaren med gåvan av fastigheten och en auktoriserad revisor påstås ha hjälpt till med utdelningen. Läs mer hos Ekobrottsmyndigheten

Rapport om finansmarknadsaktörers hållbarhetsupplysningar

I en rapport från de europeiska tillsynsmyndigheterna Esma, EBA och Eiopa bedöms hur finansmarknadsaktörer informerar om hur deras investeringsbeslut påverkar hållbarhetsfaktorer. FI konstaterar att det finns utrymme för förbättringar hos de svenska finansmarknadsaktörerna. Läs mer hos Finansinspektionen

Svensk färdplan för EU:s digitala decennium 

Regeringen har fattat beslut om en svensk färdplan för EU:s digitala decennium. Färdplanen utgår från tolv mål som fastställer en tydlig riktning för unionens digitala omställning senast år 2030. Läs mer på Regeringens webbplats

Finansinspektionen följer två nya riktlinjer från EBA 

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer om ändring av riktlinjerna om åtgärder för kundkännedom och de faktorer som kreditinstitut och finansiella institut bör beakta vid bedömning av den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som förknippas med enskilda affärsförbindelser och enstaka transaktioner. Läs mer hos Finansinspektionen

Tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Riksrevisionen har inlett en granskning av möjligheten för företag att få tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt. Läs mer hos Riksrevisionen

Utvecklingen av importkontrollsystemet ICS2 fortsätter

Under 2024 ska summariska införseldeklarationer för alla varor från tredjeland som transporteras via sjö, väg och järnväg lämnas digitalt till ett EU-gemensamt system, Common Repository. Syftet är att öka säkerheten genom att förhindra att farliga varor kommer in i EU. Läs mer hos Tullverket 

INTERNATIONELLT

Startguide till en hållbar omställning för SME

Accountancy Europe har tagit fram en 5-stegsguide för små och medelstora företag som ska starta en hållbar omställning och börja förbereda sig för kommande krav. Läs mer hos Accountancy Europe

IASB utfärdar ändringar av IFRS för SME till följd av kommande skattereform

IASB har utfärdat ändringar av IFRS för SME. Bakgrunden är OECD:s förslag Pillar 2 om bolagsbeskattning. Ändringarna syftar till att ge små och medelstora företag som omfattas av Pillar 2 samma tillfälliga lättnader som ges till företag som tillämpar fullständig IFRS. Läs mer hos IFRS

Undersökning om utbildning inom hållbarhet och redovisning

IFAC genomför en undersökning för att se om utbildning inom redovisning och revision ger tillräcklig kunskap om hållbarhet. Syftet är att säkerställa att nuvarande och framtida revisorer är väl rustade för att hantera sin roll i hållbarhetsarbetet. Läs mer hos IFAC  

Utblick varje vecka