2023-11-17
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 46

Svensk ekonomi i lågkonjunktur, ny vägledning inom hållbarhet och åtgärder för att förhindra skatteflykt. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Svensk ekonomi i lågkonjunktur

Den svenska ekonomin krymper och SCB:s konjunkturklocka visar att det råder lågkonjunktur. Att företagen stramar åt börjar märkas allt mer på arbetsmarknaden. Läs mer hos SCB

Nya regler om undantag från bestämmelser i aktiebolagslagen

Från och med 15 november gäller nya regler om undantag från aktiebolagslagens bestämmelser om vinstutdelning på begäran av en aktieägarminoritet. Läs mer hos Finansinspektionen

Fler företag ska ha kanaler för visselblåsning

Senast 17 december 2023 ska privata arbetsgivare med minst 50 anställda ha lanserat interna rapporteringskanaler för visselblåsning. Läs mer hos Arbetsmiljöverket

HD avslår ansökan om resning i ett uppmärksammat mål om ekonomisk brottslighet

Högsta domstolen har beslutat att avslå en ansökan om resning som gällde en dom i ett uppmärksammat mål om ekonomisk brottslighet i samband med förvaltning av pensionsspararnas medel. Det innebär att den tidigare domen står fast. Läs mer hos Högsta domstolen

Informationsutbyte vid försäljning av kryptotillgångar ska förhindra skatteflykt

Regeringen har anslutit sig till en avsiktsförklaring om att genomföra det multilaterala avtalet för ett automatiskt utbyte av information om försäljning av kryptotillgångar på skatteområdet. Det automatiska utbytet av information ska förhindra skatteundandragande och skatteflykt. Läs mer på Regeringens webbplats

Tulldeklarationer vid import

Ett nytt importsystem för standardtulldeklarationer har utvecklats som ett led i arbetet att anpassa importhanteringen till EU-lagstiftningen. Läs mer hos Tullverket

INTERNATIONELLT

Ny checklista för hållbarhet

International Federation of Accountants (IFAC) har tagit fram en checklista för hållbarhet som ska hjälpa små och medelstora företag att integrera hållbarhet i sin strategi och affärsverksamhet. Läs mer hos IFAC

Vägledning för styrelsens hållbarhetsarbete

Accountancy Europe, ecoDa och ECIIA har tagit fram en vägledning som ska hjälpa styrelser att integrera hållbarhet i företagets strategi och affärsmodeller. Publikationen innehåller praktiska frågor som styrelser bör överväga i sitt arbete med ESG, planering av hållbarhetsomställning, leverans av hållbarhetsmål och begränsning av greenwashing-risker. Läs mer hos Accountancy Europe

Ny rapport om visselblåsning  

IFAC och CPA Canada har tagit fram en rapport om visselblåsning. Rapporten Understanding Whistleblower Protection Laws, Practices, Trends and Key Implementation Considerations kommer att presenteras på ett webbinarium den 12 december. Läs mer hos IFAC

Överenskommelse om EU:s e-identitetsplånbok

Kommissionen välkomnar den slutliga överenskommelsen om förordningen om införande av europeiska e-identitetsplånböcker som Europaparlamentet och rådet nådde vid trepartsmötet den 8 november. Läs mer hos EU-kommissionen