2023-05-26
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 21

Ny momslag på gång, BFN reder ut om elstöd och rapportering av betalningstider för stora företag är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

BFN reder ut om elstöd

Elstödet väcker en del frågor kopplade till redovisningen av stödet. I mitten av maj publicerade Bokföringsnämnden, BFN, en rad frågor och svar på sin webbplats. Där tydliggörs bland annat när elstödet till företagen ska redovisas och även hur stödet ska bokföras. Läs mer hos Bokföringsnämnden.

Ny momslag från 1 juli

Riksdagen har beslutat om en ny mervärdesskattelag. Den nya lagen är en omarbetning av den tidigare mervärdesskattelagen och syftet är att den ska vara enklare att förstå och tillämpa. Läs mer hos Skatteverket.

Missa inte intyg för rätt skatt på sommarjobbet

Den som tjänar mindre än 22 208 kronor på ett sommarjobb och inte har andra inkomster under året ska inte betala inkomstskatt. Men för att skatt inte ska dras från lönen behövs ett intyg som lämnas till arbetsgivaren. Intyget kan hämtas kostnadsfritt på skatteverket.se. Den som sommarjobbar och tjänar lite mer kan även ha nytta av att jämka. Läs mer hos Skatteverket.

Ändrade skatteregler för personer födda 1957 och senare

Åldersgränserna i pensionssystemet har höjts från och med 1 januari 2023. Lägsta ålder för att få garantipension och inkomstpensionstillägg har ändrats från 65 år till 66 år. Att pensionsåldern höjs påverkar även beskattningen. För att få högre grundavdrag under inkomståret 2023 måste du ha fyllt 66 år vid årets ingång, skriver Skatteverket på sin webbplats. Läs mer hos Skatteverket.

Ny nationell riskbedömning om hawala

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism publicerar en ny nationell riskbedömning om hawala. Flera åtgärder föreslås, däribland minskade möjligheter till fysisk in- och utförsel av brottsligt intjänade medel samt skärpt straffskala för penningtvättsbrott listas i en ny nationell riskbedömning mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom hawala. Läs mer hos Revisorsinspektionen.

BFN yttrar sig om avsättning för ett potentiellt skadeståndskrav

BFN beslutade den 28 april 2023 att lämna ett yttrande till Högsta domstolen i mål om bland annat återbäringsskyldighet enligt 17 kap. 6 § aktiebolagslagen. En fråga som aktualiserats i målet är när i tiden avsättning för ett (potentiellt) skadeståndskrav ska göras i en årsredovisning. Läs mer hos BFN.

En hög andel av revisorerna är verksamma vid registrerade revisionsbolag

Tre fjärdedelar av revisorskåren är anställda vid registrerade revisionsbolag. Per den 12 maj 2023 fanns det 3 052 auktoriserade och godkända revisorer i Sverige. Av dessa hade 2 283 (74,8 procent) angett ett registrerat revisionsbolag som sin arbetsgivare. Läs mer hos Revisorsinspektionen.

Stora företag ska rapportera betalningstider

Enligt en lag som infördes under 2022 ska företag med mer än 249 anställda varje år rapportera till Bolagsverket vilka betalningstider de har för köp från företag som är mindre än de själva. Rapporteringen ska göras till Bolagsverket mellan 1 juli och 30 september och uppgifterna blir offentliga och tillgängliga för allmänheten. Läs mer hos Bolagsverket.

Tio anledningar att skicka in årsredovisningen digitalt

Sverige har höga målsättningar kring digitalisering och Bolagsverket vill att det ska vara enkelt att vara företagare. Att skicka in årsredovisningen digitalt är till exempel smidigare, snabbare och säkrare än att göra det på papper. Myndigheten listar tio anledningar till varför årsredovisningen ska skickas in digitalt. Läs mer hos Bolagsverket.

Ogiltigförklara en importdeklaration i e-tjänst

I e-tjänsten Tulldeklaration import kan du ogiltigförklara en importdeklaration. Läs mer hos Tullverket.

E-kvitton testas skarpt – var med på resan

Drömmen om digitala kvitton mellan företag är nu närmare verklighet. Just nu pågår pilottester av en nordisk standardlösning med e-kvitton från faktiska köp skriver Bolagsverket på sin webbplats. Läs mer hos Bolagsverket.

INTERNATIONELLT

Undersökning om e-fakturering

Nu finns en möjlighet att påverka utformningen av e-fakturering. Accountancy Europe, ACE, har publicerat en undersökning på webben. Undersökningen är öppen till slutet av juni 2023. Läs mer hos ACE.

Nyckelfrågor för revisionskommittéer kopplat till hållbarhet

Revisionskommittéerna spelar en avgörande roll i arbetet runt hållbarhetsrelaterad information. Det konstaterar IFAC som nu publicerat vägledning i frågan. Läs mer hos IFAC.