2023-01-20
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 3

Regeringen föreslår moderniserad momslag, större andel yngre revisorer och fler får skattebeskedet tidigare är några av nyheterna i Utblick vecka 3.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Regeringen föreslår moderniserad momslag 

Regeringen överlämnade i veckan förslag till riksdagen om en ny och moderniserad mervärdesskattelag. Syftet med den nya lagen är att underlätta tillämpningen av regelverket och göra det mer lättförståeligt. I propositionen behandlas även frågan om moms på interna tjänster inom föreningslivet. Läs mer hos regeringen

Fler får skattebeskedet tidigare 

Den 5 mars är sista dagen att skaffa digital brevlåda för att få deklarationsblanketten digitalt. Nytt för i år är att fler kommer få sitt slutskattebesked tidigare. Målsättningen är att alla, vars deklarationer är färdighanterade, ska få sitt slutskattebesked i juni. 
Läs mer hos Skatteverket

Större andel yngre revisorer 

Sedan början av 2019 har andelen kvalificerade revisorer under 40 år ökat från 28 till 32 procent. Revisorsinspektionen har genomfört åtgärder för att underlätta kompetensförsörjningen exempelvis ändrade regler om utbildning (2018) respektive auktorisation (2019). Läs mer hos Revisorsinspektionen

Bolagsverket bjuder in till informationsträff om mina ombud 

Nu kan du få information om Mina ombud, tjänsten för digitala fullmakter som ska förenkla vardagen för människor i hela Sverige.  Den 8 februari bjuder Bolagsverket in till informationsträff för att informera om hur tjänsten fungerar och hur den kan effektivisera och förenkla vardagen för alla företagare. 
Läs mer och anmäl dig hos Bolagsverket 

Digg bjuder in till e-leg dagarna 2023 

E-legdagarna äger rum den 7-8 februari 2023 och riktar in sig på frågor om digital identitet och e-legitimation.  Som besökare kan du ta del av föreläsningar och knyta värdefulla kontakter både inom offentlig förvaltning och privat sektor. Läs mer och anmäl dig hos Digg

FI förtydligar om anmälningar om uppdragsavtal 

Med anledning av Esmas riktlinjer om utkontraktering till molntjänstleverantörer vill Finansinspektionen (FI) lämna följande förtydliganden om hur anmälningar om uppdragsavtal till FI ska göras. Förtydligandet vänder sig till fondbolag, förvaltare av alternativa investeringsfonder och värdepappersinstitut.
Läs mer hos Finansinspektionen 

Övergångsplan för det nya importkontrollsystemet som berör flygfrakt

Den 1 mars införs fas 2 av det nya importkontrollsystemet, ICS2. Då ska summariska införseldeklarationer lämnas digitalt för alla varor som anländer med flyg till EU. Läs mer hos Tullverket 

Nya ändringar i upphovsrättslagen 

Den 1 januari fick Sverige en ny uppdaterad upphovsrättslag. Ändringarna bygger på ett EU-direktiv och syftar till att göra EU-ländernas lagstiftning mer lika när det gäller användning av upphovsrättsligt material i en digital miljö. 
Läs mer hos verksamt.se 

Valutan HRK övergår till EUR 

Den 1 januari 2023 ansluts Kroatien till eurosamarbetet och inför euron (EUR) som valuta. Därmed avslutas presentation av kroatiska Kuna (HRK) i dem Noterade växelkurserna. 
Läs mer hos Tullverket

Internationellt

Kvalitetsindikatorer för revision 

Att förbättra kvaliteten på företagets finansiella rapportering är ett mål som ständigt eftersträvas. Accountancy Europe har tagit fram riktlinjer för revisionskvalitet. Läs mer hos Accountancy Europe  

IASSB marknadsöversikt

IAASB genomför regelbundet marknadsöversikter och nu en fördjupning i Robotic Process Automation, RPA. Aktuell RPA används för att utföra repetitiva uppgifter och kan användas i hela granskningsprocessen, från datatransformation till skapande av arbetspapper. Läs mer hos IAASB 

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan