2023-02-24
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 8

Elstöd till företag, digital plånbok, dom i mål som rör utomståenderegeln och uppdaterad vägledning för undantag för skattefrihet är några av nyheterna i Utblick vecka 8.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Skatteverket hanterar elstöd till företag

Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att betala ut elstöd till företag med verksamhet i elområde 3 och 4. Företagen får ansöka om stödet via en e-tjänst hos Skatteverket som ska öppna den 30 maj 2023. Ett stödberättigat företag kan få maximalt 20 miljoner kronor enligt ett förslag som presenterats av regeringen. Läs mer hos Skatteverket

Digital plånbok kommer allt närmare

Nu har Europeiska kommissionen publicerat första versionen av identitetsplånbokens arkitekturramverk. Den innehåller specifikationer för utveckling av identitetsplånboken. Målgruppen är främst aktörer som ingår i något av de pilotprojekt som blir först ut med att implementera plånboken. Läs mer hos Myndigheten för digital förvaltning

Avgörande i mål om utomståenderegeln

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat dom i ett mål som rör utomståenderegeln. Läs mer hos Högsta förvaltningsdomstolen och i tidningen Balans

Rättslig vägledning om undantag för skattefrihet enligt momslagen uppdaterad

För skattefrihet enligt momslagen krävs att sjukvården omfattar sådana åtgärder som kan definieras som sjukvård enligt momslagen och att sjukvården tillhandahålls på det sätt som anges i lagen. Skatteverket har uppdaterat sin sida som listar exempel på tjänster som omfattas av undantaget och sådana som inte omfattas. Läs mer hos Skatteverket

Så här tycker remissinstanserna om förslaget till ny BAS-kontoplan

Ett förslag till ny BAS-kontoplan har varit ute på remiss. Nu har BAS sammanställt remissvaren som kommit in. Läs mer hos BAS-intressenternas Förening

Skatt på övervinster från elproduktion

En ny skatt på övervinster från elproduktion införs under fyra månader, från den 1 mars i år till och med den 30 juni. De elproducenter som berörs ska registrera sig hos Skatteverket. Läs mer hos Skatteverket

RI:s årsredovisning för 2022 klar

Revisorsinspektionen har överlämnat årsredovisningen för år 2022 till regeringen. Ta del av den på Revisorsinspektionens webbplats.

Håll koll på viktiga deklarationsdatum

Skatteverket har samlat alla viktiga datum för deklarationen 2023.

Internationellt

Offentlig sektors hållbarhetsrapportering diskuteras

IPSASB, IFAC och Accountancy Europe kommer att vara värdar för en interaktiv diskussion kring nyckelidéer som IPSASB undersöker relaterade till utvecklingen av hållbarhetsstandarder, och de resurser som krävs för att tillhandahålla vägledning för rapportering i den offentliga sektorn. Mer information på IPSASB:s wepplats

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan