2022-09-16
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 37

Bostadsrättsföreningars årsredovisningar, taxeringsvärden och nya klassificeringar från Tullverket är några av nyheterna du kan ta del av i Utblick vecka 37.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

360 000 lantbruksfastigheter ska få nya taxeringsvärden

Den 12 september öppnar fastighetstaxeringen. Från och med 2023 får närmare 360 000 lantbruksfastigheter nya taxeringsvärden. Sedan 2020 års taxering beräknas taxeringsvärdena öka med i snitt 24 procent, med stora variationer mellan fastigheter och mellan olika delar av landet. Läs mer hos Skatteverket

Rapport om innehåll i bostadsrättsföreningars årsredovisningar

Bokföringsnämnden, BFN; har tagit emot en rapport med förslag som bedöms leda till ett förbättrat och tydligare informationsinnehåll i bostadsrättsföreningars årsredovisningar. Rapporten har tagits fram av Bo Nordlund på uppdrag av BFN. Läs mer hos Bokföringsnämnden

Rättegångskostnader vid mål om konkurs

Skatteverket har uppdaterat sin vägledning om rättegångskostnader vid mål om konkurs, det efter en dom som slagit fast att om en gäldenär anses ha orsakat en onödig rättegång i hovrätten. Gäldenären fick där betala sina egna rättegångskostnader.
Läs mer i Skatteverkets rättsliga vägledning

Tullverket: Beslut i klassificeringsfrågor

Tullverket har fattat beslut i klassificeringsfrågor, vilket innebär att en varukod fastställs för en vara. Läs mer hos Tullverket

Skydda de immateriella tillgångarna

På sin webbplats berättar verksamt.se om hur företag på bästa sätt kan skydda sina immateriella tillgångar. Läs mer hos verksamt.se

Dom i mål om arbetslöshetsförsäkring

När kan en person anses ”ha lämnat sitt arbete” i den mening som avses i arbetslöshetsförsäkringen? Det har Högsta förvaltningsdomstolen tagit ställning till i en dom. Läs mer hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skatterättsnämnden – aktuella förhandsbesked

Skatterättsnämnden är en myndighet under Finansdepartementet som löpande meddelar bindande förhandsbesked i skattefrågor. Förhandsbeskeden publiceras på Skatterättsnämndens webbplats och är sökbara. Läs mer hos Skatterättsnämnden

Inflationstakten nio procent

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 9,0 procent i augusti 2022. Det är en uppgång från juli då inflationstakten var 8,0 procent. Månadsförändringen från juli till augusti var 1,5 procent. Läs mer hos SCB


Internationellt


IAASB och IESBA välkomnar IOSCO:s uttalande

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) och International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) välkomnar ett tillkännagivande från International Organization of Securities Commissions (IOSCO) om dess stöd och uppmuntran för IAASB:s och IESBA:s arbete med att utveckla standarder som rör bestyrkande hållbarhetsrelaterad information. Mer om IOSCO:s uttalande

 

 

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan