2022-09-09
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 36

Förtydligande om räkenskapsårets längd, e-tjänst för fastighetsdeklaration lantbruk öppnar och prisbasbeloppen för 2023 är några av nyheterna du kan ta del av i Utblick vecka 36.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Prisbasbelopp för 2023 fastställt

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet till 52 500 kronor för år 2023. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet. Höjningen av prisbasbeloppet gör att garantipensionen, omvårdnadsbidraget samt taken i ersättningarna från sjuk- och föräldraförsäkring höjs, då de beräknas utifrån prisbasbeloppet. Läs mer på regeringens webbplats


E-tjänst för fastighetsdeklaration öppnar

Den 12:e september öppnar Skatteverkets e-tjänst Fastighetsdeklaration, lantbruk. Den som har digital brevlåda får ett meddelande om att det går att deklarera eller granska förslaget till beslut i e-tjänsten. Deklaration eller förslag på papper skickas inte ut. Om det finns flera delägare får bara en meddelandet i den digitala brevlådan. Läs mer på  Skatteverkets webbplats


Råd och stöd vid expansion utomlands

Verksamt.se har samlat information om rådgivning och stöd för den som vill importera eller exportera, och expandera utomlands. Läs mer på verksamt.se

FI avslutar penningtvättsundersökning

Finansinspektionen, FI, har kontrollerat hur utländska betalinstitut med ett stort antal ombud i Sverige efterlever penningtvättsregelverket. Undersökningen riktar sig mot företagens arbete mot penningtvätt och fördjupad granskning av ett antal ombud i utsatta områden. Läs mer på Finansinspektionens webbplats


Nytt krav för identifiering av bolag i instansfiler för inrapportering i Fidac

Från och med referensdag 2022-12-31 ska den namnsättning som identifierar rapporterande bolag ändras uppger Finansinspektionen. Detta gäller EBA:s XBRL-rapportering som ska lämnas i rapporteringsportalen Fidac. Läs mer på Finansinspektionens webbplats


Förebygg kriminalitet på arbetsmarknaden genom upphandling

De oseriösa aktörerna har blivit så bra på att dölja sig bakom fina fasader att registerkontrollerna inte längre räcker till för att upptäcka dem. Det menar Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande specialister, som står bakom EBM:s nya vägledning för upphandlare. En guide för dig som vill veta mer om hur brottsligheten kan förebyggas. Läs mer på Ekobrottsmyndighetens webbplats


Tillväxtverket förvaltar ny EU-fond för hållbar klimatomställning

EU-kommissionen har antagit Sveriges nationella program för Fonden för en rättvis omställning. Tillväxtverket har haft regeringens uppdrag att förbereda för programmet och har tagit fram programförslaget. Läs mer på Tillväxtverkets webbplats


Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Våren 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Ordförandeskapet innebär att Sverige under sex månader kommer att planera och leda arbetet i ministerrådet samt företräda rådet i förbindelse med övriga EU-institutioner. Läs mer på Regeringskansliets webbplats


Redovisningsperiod för mervärdesskattedeklaration

Skatteverket har i sin rättsliga vägledning publicerat ett förtydligande gällande räkenskapsårets längd. Läs mer på Skatteverkets webbplats

 

Internationellt:

Finance Leaders Plugging the Net-Zero Information Gap

IFAC bjuder in till ett webbinarium på ämnet: Finance Leaders Plugging the Net-Zero Information Gap: Exploring the critical role of CFOs and finance teams in the climate transition. Läs mer på IFAC:s webbplats

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan