2022-09-02
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 35

Uppdaterad checklista för att undvika oseriösa aktörer, fortsatt möjlighet att söka EU-bidrag och ny rapport om coronastöden är några av de nyheter du kan ta del av i Utblick vecka 35.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Undvik oseriösa aktörer med EBM:s checklista

Oseriösa aktörer använder ofta företag som ett brottsverktyg. Det drabbar både offentliga och privata aktörer genom minskade skatteintäkter och osund konkurrens. För att upptäcka varningssignalerna i tid kan man använda sig av Ekobrottsmyndighetens checklista som nu har uppdaterats. Läs mer hos Ekobrottsmyndigheten 

Fortsatt möjlighet för företag att söka EU-bidrag

Företag som tillhör kategorin små- och medelstora företag kan söka bidrag ur EUIPO SME Fund för att få hjälp med sina immateriella tillgångar informerar Verksamt.se. Sista dag att ansöka är den 16 december 2022 och det är först till kvarn som gäller. Läs mer på Verksamt.se

Skatteverket kan snabbare ändra fel i folkbokföringen

Nu kan Skatteverket snabbare ändra folkbokföring för personer som avsiktligt eller oavsiktligt skrivit sig hos någon annan utan att verkligen bo där. Tidigare behövdes en omfattande utredning kring personens bosättning innan någon ändring kunde ske. Nu kan personen tillfälligt folkbokföras utan adress, enbart på en kommun medan utredningen pågår. Läs mer hos Skatteverket 

Uppdaterad vägledning rörande konkurser och skuldsanering

Skatteverket har uppdaterat sina vägledningar i en rad frågor som rör konkurser och F-skuldsanering efter att lagändringar på området trätt i kraft. Läs mer hos Skatteverket.se 

Förhandsbesked om inkomstskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit med ett förhandsbesked rörande inkomstskatt och frågan om begränsad skattskyldighet. Läs avgörande på Högsta förvaltningsdomstolens webbplats 

Ny nationell anpassning av valideringsregler

Finansinspektionen har gjort ytterligare anpassningar till ett antal valideringsregler. Läs mer hos Finansinspektionen 

Så gick det för företagen som fick stöd under pandemin – ny rapport från Tillväxtverket

Företag som fått stöd under pandemin växte starkare i både antal anställda och omsättning åren före 2020 än näringslivet totalt. Trots det är tillbakagången under det första pandemiåret kraftigare för dessa företag. Det visar en ny analys som Tillväxtverket genomfört. Läs analysen hos Tillväxtverket

Internationellt

Starkare anpassning av regelverk rörande hållbarhetsredovisning efterfrågas

Tydlig, heltäckande och jämförbar hållbarhetsinformation efterfrågas av tunga parter på finansmarknaden som vill se harmoniserade standarder kring hållbarhetsredovisning. Läs mer hos IFAC

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan