2022-10-28
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 43

Värdering av bilförmån, vägledning om omställningsstödet och höjd kostnadsränta på skattekontot är några av nyheterna du får i Utblick vecka 43 .

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Friskvårdsbidrag vid deltid

Skatteverket har uppdaterat sin rättsliga vägledning när det gäller proportionering av friskvårdsbidrag vid deltid. Läs mer hos Skatteverket

Webbinarirum: Varningssignaler kopplade till målvakter och penningtvätt

Den 18 november klockan 9.00–10.30 ordnar Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ett webbinarium som handlar om varningssignaler kopplade till målvakter och penningtvätt. Läs mer på polisens webb

Återbetalningsskyldighet i spåren av pandemin

Skatteverket har publicerat några förtydliganden gällande återbetalningsskyldighet och återkrav av omställningsstöden som infördes under pandemin. Läs mer hos Skatteverket

Många fel vid kontroller av byggen i Stockholm

Skatteverket har kontrollerat personalliggare på byggarbetsplatser i Stockholmsområdet efter signaler om ökat fusk med att föra liggare. Över 400 företag kontrollerades andelen fel var dubbelt så hög som genomsnittet för landet i övrigt. Läs mer hos Skatteverket

Värdering av bilförmån

Skatteverket har publicerat nya föreskrifter om nybilspriser vid beräkning av bilförmån. Läs mer hos Skatteverket

Återbetalning av utbetald lönegaranti

Under vissa förutsättningar kan arbetstagare bli skyldiga att betala tillbaka utbetald lönegaranti, exempelvis om ett beslut om företagsrekonstruktion upphävs av högre instans. Skatteverket har förtydligat sin vägledning. Läs mer hos Skatteverket

Trögt för e-fakturor

Enligt en undersökning från myndigheten DIGG går det trögt för e-fakturorna på vissa områden. Många kommuner har kommit igång med e-faktura, men det gäller främst att ta emot e-faktura. Andelen e-fakturor som skickas från kommuner till företag är fortfarande låg.
Läs mer hos DIGG

Ökad tydlighet kring land-för-landrapportering

Skatteverket har publicerat flera uppdateringar i sin vägledning gällande land-för-landrapportering. Bland annat hur fasta driftsställen ska benämnas. Uppdateringarna finns att läsa i Skatteverkets rättsliga vägledning. Läs mer hos Skatteverket

Installation av grönteknik

Skatteverket har förtydligat sitt ställningstagande gällande installation av grön teknik. Läs mer hos Skatteverket

Webbinarirum: Skenande elpriser

Tillväxtverket arrangerar ett webbinarium med fokus på elpriserna och den utveckling som sker. Vilken påverkan har höjda energipriser, kraftig inflation och stigande räntor på företagen och deras exportmöjligheter? Skiljer sig förutsättningarna mellan regionerna? Läs mer på Tillväxtverkets webbplats

Den 1 november höjs kostnadsräntan på skattekontot

Den 1 november höjs kostnadsräntan på skattekontot från 1,25 procent till 2,5 procent. Det påverkar företag som har tillfälligt anstånd med betalning av skatter och avgifter på grund av pandemin. Läs mer hos Verksamt.se

Sänkt drivmedelsskatt på förslag

Finansdepartementet har skickat en promemoria på remiss med ett förslag om att tillfälligt sänka skatten på bensin och diesel med motsvarande en krona per liter vid pump. I promemorian föreslås också att koldioxidskatten slopas på bränsle som används i kraftvärme- och värmeverk inom EU:s utsläppshandelssystem. Läs mer på regeringens webbplats

 

Internationellt

 

Hållbara skattesystem

Skatt blir en allt viktigare fråga inom hållbarhet. Accountancy Europe har publicerat en undersökning där de tittat på hur vi kan skapa hållbara skattesystem, hur skatter kan användas för att påverka våra beteenden och vilka effekter det har. Läs mer hos Accountancy Europe

Tillsynen av revision inom EU

I oktobers nyhetsbrev lyfter Accountancy Europe en rapport som de publicerade tidigare i år och som handlar om hur länderna inom EU jobbar med tillsynen av revision efter att EU:s revisionspaket infördes 2014. Läs mer hos Accountancy Europe

 

 

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan