2022-11-18
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 46

Tjänsteställe måste anges i AGI, HFD prövar fråga om moms vid lokaluthyrning och ACE har publicerat en checklista om cybersäkerhet är några av nyheterna i Utblick vecka 46.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Uppgift om tjänsteställe i individuppgift från 1 januari 2023

Reseavdraget föreslås att vara kvar i sin nuvarande form. En nyhet är att arbetsgivaren ska lämna uppgift om den anställdes arbetsplats i arbetsgivardeklarationens individuppgift från 1 januari 2023. Läs mer på Skatteverkets webbplats

När är en utgift en ränteutgift?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande om i vilka situationer utgifter till annan part än långivaren kan räknas som ränteutgifter.

I vilka situationer kan utgifter till annan part än långivaren räknas som ränteutgifter? Läs mer på Skatteverkets webbplats

Dubbdäck räknas som fast del av cykeln

Skatteverket har publicerat ett förtydligande om hur man ska se på dubbdäck när förmånen ska beräknas. Läs mer på Skatteverkets webbplats

RI informerar inför revisorsexamen

Revisorsinspektionen, RI, har publicerat information om vad som gäller för dem som ska skriva revisorsexamen i slutet av november. Svaren från provet väntas preliminärt komma att meddelas den 1 februari 2023. Läs mer om provet på Revisorsinspektionens webbplats

HFD: Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om moms

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har delvis meddelat prövningstillstånd i ett mål där frågan rör kravet på stadigvarande användning i 3 kap. 3 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200) som innebär att frivillig skattskyldighet inte kan beviljas för lokaluthyrning när lokalen disponeras av flera hyresgäster utan att någon av dem har ensamrätt till en specifik yta. Läs mer om prövningstillståndet

Nya beloppsgränser från 1 januari hos Tullverket

Värdegränsen för tullfrihet för försändelser av ringa värde höjs till 1 700 kronor från och med årsskiftet. Samtidigt höjs gränsen för schablonberäkning av tull till 7 600 kronor. Läs mer på Tullverkets webbplats

Chatta med myndighetsexperter

Den 23 november är det dags för Verksamt live, Verksamt webbinarium som vänder sig till företagare. Då finns möjlighet att ställa frågor via chatt till experter från Bolagsverket, Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som bland annat informerar om vad som gäller kring skatter, moms och sjukpenning. Läs mer på verksamt.se

Allt fler arbetsmiljöbrott lagförs

Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten. Ett viktigt skäl är ett fördjupat och strukturerat samarbete mellan myndigheterna sedan tre år tillbaka som har förbättrat handläggningen av arbetsmiljöbrott. Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats

Internationellt

Bristande jämförbarhet när klimatfrågor rapporteras

Ny IFAC-rapport belyser bristande jämförbarhet i företagsklimatrapportering. Rapporten pekar på utmaningar och luckor i utsläppsmål och övergångsplaner. Läs mer om rapporten på IFAC:s webbplats

Checklista - så står du emot cyberbrott

Accountancy Europe, ACE, har publicerat en checklista som kan användas för revisorer för att hjälpa små och medelstora företag att bli mer motståndskraftiga mot cyberbrott. Läs mer på ACC:s webbplats

Ny ordförande för IFAC

IFAC har valt Asmâa Resmouki till ordförande. Hon är den första IFAC-ordföranden från Afrika-Mellanösternregionen och IFAC:s tredje kvinnliga ordförande. Asmâa Resmouki är vald på en tvåårsperiod och har sedan novemeber 2020 varit vice ordförande i IFAC. Ny vice ordförande är Jean Bouquot. Läs mer på IFAC:s webbplats

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan