2022-02-02
Nyheter

Kundskyddsklausuler strider inte mot god revisorssed

Frågan om kundskyddsklausuler i revisions- och rådgivningsbranschen har varit aktuell i ett antal artiklar den senaste tiden, bland annat i Dagens industri.

I kritiken mot kundskyddsklausulerna framförs bland annat att avtalen är oförenliga med god revisorssed och därmed är lagstridiga. FAR delar inte den uppfattningen.

- Vi ser inte att avtalen skulle utgöra ett hot mot god revisorssed. Och i de fall de har prövats i domstol så har klausulerna inte bedömts strida mot lagen, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

Även företagens delägarmodeller har kritiserats, bland annat för att fokusera på kortsiktig lönsamhet och att ”låsa in” medarbetare och delägare.

- Delägarmodellerna skapar möjligheter för medarbetare att ta ett större engagemang för byråns utveckling. Det borgar också för ökad långsiktighet, något som är viktigt för både medarbetare och kunder. Företagen i branschen satsar mycket på att utveckla sina medarbetare, både medarbetare som arbetar vidare inom företaget och medarbetare som sedan väljer att gå vidare och på så sätt bidrar till samhällsnytta i övriga näringslivet. Hur delägarmodellerna utvecklas över tid beror på marknadens aktörer inklusive medarbetarna i branschen, säger Karin Apelman.

 

Pernilla Halling

Kommunikationschef

08-506 112 41 pernilla.halling@far.se

Relaterade artiklar