2022-02-21
Nyheter

FAR:s kurser online eller i klassrum – du väljer

I början av februari tog regeringen bort nästa alla restriktioner vi levt med under pandemin, bland annat krav på deltagartak, krav på avstånd och möjligheten att använda vaccinationsbevis vid sammankomster. Det gör att FAR kan erbjuda fler kursdeltagare att vara på plats i utbildningslokalerna – samtidigt som möjligheten att delta via digitala plattformar inte minskar.

Den digitala omställningen som FAR inledde för några år sedan har naturligtvis accelererat under pandemin – och den kommer att fortsätta.  Varje utbildning ges online, åtminstone vid ett tillfälle per utbildningsår.

Personliga mötet ett mervärde för många

Robert Wennberg, produktchef på FAR, ser att kursdeltagare har olika behov och önskemål. Att träffas, utbyta erfarenheter och inspireras av andra är tungt vägande argument för många.

– Det personliga mötet under en utbildning ses som väldigt värdefullt. Spontana samtal, nya kontakter och diskussioner som fortsätter vid lunchbordet ger mervärden som är svåra att mäta, men är omvittnat viktiga. För oss är det viktigt att kunna erbjuda utbildning på plats – oavsett om det är kurser i Stockholm eller lokala dagar runt om i landet.

Hybridutbildningar ger fler möjlighet att delta

Samtidigt fortsätter FAR satsningen på digitala lösningar – både hybridutbildningar och onlinekurser. Det minskar antalet resor, den totala tidsåtgången för utbildningen och därmed även kostnader för deltagarna. FAR:s ambition är att upplevelsen av att delta i en utbildning från den egna arbetsplatsen ska vara lika bra som att finnas på plats i klassrummet.

– För många passar det bättre att delta i kurser via nätet. Det kan handla om att slippa resa, vara mer flexibel i tid, lösa det egna livspusslet eller något helt annat. Vi fortsätter att erbjuda digitala lösningar för dem som inte kan vara med på plats. Jag tror att hybridlösningar av olika slag kommer att förfinas och är här för att stanna, säger Robert Wennberg.

Flera nyheter i kursutbudet

I vårens kursutbud har FAR flera nyheter och ett exempel är omarbetade IFRS-kurser. Dessutom pågår planeringen av den årliga Controllerdagen, med många angelägna ämnen på programmet.

Fristående IFRS-kurser

FAR:s IFRS-kurser är från och med våren 2022 omarbetade för att bättre möta deltagarnas behov och intressen. Det finns tre fristående kurser att välja mellan: intäkter/ nedskrivningar och skatter, koncernredovisning och leasing samt finansiella instrument, tillgångar och ersättningar till anställda.  Den som vill får naturligtvis gå alla tre.

Controllerdagen 1 juni

Vårens stora evenemang Controllerdagen äger rum 1 juni. Den kommer bland annat att handla om hur man hanterar styrning under ökad osäkerhet, dynamiska processer som möter olika styrbehov och vikten av att utveckla robusta datamodeller för bättre beslutsfattande.

Planera ditt eget utbildningsår!

Så länge inga nya restriktioner införs planerar FAR att erbjuda digitala alternativ vid åtminstone ett tillfälle för samtliga utbildningar som ges i klassrum.

Robert Wennberg

Affärsområdeschef Kompetens

08-506 112 06 robert.wennberg@far.se

IFRS-utbildningar

 • Nyhet
  IFRS - grunder, intäkter, nedskrivningar och skatter Kursen ger en översikt av vad IFRS innebär, vilka principer som ligger till grund för regelverket, vem som utformar normerna och i vilka avseenden redovisningsprinciperna i IFRS skiljer sig från de svenska redovisningsprinciperna.
 • Nyhet
  IFRS - koncernredovisning och leasing IFRS - koncernredovisning och leasing ger dig en översikt av vad IFRS innebär samt berör bl.a. IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser och IFRS 16 Leasingavtal.
 • Nyhet
  IFRS - finansiella instrument, tillgångar och ersättningar till anställda Kurs inom IFRS som bl.a. berör Finansiella instrument, IAS 19 Ersättningar till anställda, IAS 38 Immateriella tillgångar och IAS 23 Låneutgifter.
 • Nyheter i IFRS Under detta webbinarium kommer du att få en ökad förståelse för utmaningar och nyheter inom IFRS.
 • IFRS-dagen Nyhetsdagen för dig som jobbar med IFRS och behöver senaste nytt inför årsbokslutet 2022. Här får du kunskap om alla aktuella nyheter och förbereds på kommande förändringar i regelverket, så du kan känna dig trygg i din yrkesutövning. Nya lagförslag och ställningstaganden Lyssna till experter Tolkningar av rättsfall Kommande nyheter
Redovisning – fler utbildningar

Aktuella utbildningar

 • Avvikande revisionsberättelser En kurs för dig som vill lära dig att hantera avvikande utformningar i revisionsberättelsen korrekt. Du lär dig skillnaderna och hur du bäst utformar modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Efter kursen har du de kunskaper du behöver för att hantera de avvikande utformningar som kan krävas i revisonen. Metodik för arbetsgång vid avvikande utformningar Praktiska exempel från verkliga revisionsberättelser Kursdokumentation som hjälp efter kursen Bra förberedelse för dig som ska skriva revisorsprovet
 • Bokslut II – årsbokslut Bokslut II riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.
 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Ekonomi- och verksamhetsstyrning Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomistyrning och verksamhetsstyrning. Du lär dig att utvärdera och utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen och ökar din förmåga att bättre utnyttja de styrverktyg som finns.
 • ISQM 1 – Byråns kvalitetsstyrningssystem I denna kurs lär du dig grunderna i ISQM 1 och får vägledning i hur implementeringen av regelverket bör ske på byrån. Kunskap om standardens innehåll och krav Förstå hur implementationen av standarden kan ske Anpassat för mindre/medelstora byråer
 • Koncernredovisning II En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning. Du lär dig de koncernmässiga effekterna av att minska eller öka sitt innehav i dotterföretag och intresseföretag samt andra koncernmässiga omstruktureringar.  Skillnader mellan K3 och IFRS Beräkning av koncernmässig realisationsvinst vid avyttring av dotterföretag Hantering av minoritetsintressen Från intresseföretag till dotterföretag och vice versa Omvända förvärv Nedströmsfusioner
Alla utbildningar