2022-12-16
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 50

Återkallade avbetalningsplaner, nyheter om registret för verkliga huvudmän och IAASB om ISA 220 och ISA 600 är några av nyheterna i Utblick vecka 50.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Avbetalningsplaner för pandemitillstånd återkallas

Skatteverket börjar återkalla de avbetalningsplaner som gäller anstånd med att betala skatter och avgifter. I dag lämnas cirka 300 företag med avbetalningsplan till Kronofogden för indrivning. Anstånden lämnades till företag som hade betalningssvårigheter under pandemin våren 2020. Läs mer om återkallade avbetalningsplaner på Skatteverkets webbplats

Skatteverket har publicerat uppdaterade skattetabeller

På Skatteverkets webbplats, under rubriken rättslig vägledning, har Skatteverket publicerats föreskrifter om allmänna och särskilda skattetabeller för beskattningsåret 2023.

Skattebefrielse för rena och höginblandade biodrivmedel till och med 2026

Europeiska kommissionen har godkänt Sveriges statsstödsansökan om fortsatt skattebefrielse av rena och höginblandade biodrivmedel i ytterligare fyra år. Därmed kan drivmedel som till exempel E85, rapsbaserad biodiesel och HVO som inte omfattas av reduktionsplikten skattebefrias i Sverige till och med sista december 2026. Läs mer om skattebefrielse för rena och höginblandade biodrivmedel på regeringens webbplats

Bolagsverket leder arbetet med att utveckla digitala plånböcker

Bolagsverket har fått ett förtroende från EU-kommissionen att leda arbetet med att utveckla digitala plånböcker och bevis inom EU. I arbetet deltar flera stater och internationella företag. Läs mer om digitala plånböcker hos Bolagsverket 

HFD om beskattning av syntetisk option

En syntetisk option som en anställd förvärvar från arbetsgivaren kan behandlas som värdepapper vid beskattningen, även om arbetsgivaren har rätt att återköpa optionen till marknadsvärde om den anställde lämnar sin anställning. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, fast i en dom. Läs mer om beskattning av syntestisk option

Ny värdegräns för tullvärdedeklarationer

Värdegränsen för att lämna tullvärdedeklaration i vissa fall ändras vid årsskiftet till 217 486 kronor. Den nya värdegränsen gäller även för att lämna motsvarande uppgifter i det nya importsystemet. Läs mer om den nya värdegränsen för tullvärdedekklarationer

Verksamt tipsar om podden Skatteskolan

På sin webbplats tipsar Verksamt om podden Skatteskolan som är framtagen för den som funderar på att starta företag eller redan driver. I podden pratas skatter, bokföring och moms men också vad som gäller i olika branscher och podden är producerad av Tillväxtverket och Skatteverket. Läs mer om podden

Digg bjuder in till E-legdagar 2023

Den 7-8 februari 2023 arrangerar myndigheten Digg E-legdagar då frågor som berör digital identite och e-legitimation står på agendan. Eventet vänder sig både till den offentliga och den privata sektorn. Läs mer om E-legdagarna

Hur redovisar försäkrings- och tjänstepensionsföretag hållbarhetsinformation?

Hur jobbar försäkrings- och tjänstepensionsföretag som erbjuder sparandeförsäkringar med hållbarhetsrelaterade upplysningar på sina webbplatser och i sin förköpsinformation? Det har FI kartlagt och slutsatsen är att företagen hanterar upplysningskraven på olika sätt och att informationen i flera fall kan bli tydligare och mer konkret. Läs mer om Finansinspektionens kartläggning

FI har beslutat om ändringar i två föreskrifter

FI:s styrelse har beslutat om ändringar Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder (fondföreskrifterna) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-föreskrifterna). Läs mer om ändringarna i Finansinspektionens föreskrifter

444 000 fick avdrag för gåva – Jönköping i topp

444 000 personer fick skattereduktion för gåvor för 2021, sammanlagt cirka 400 miljoner kronor. I år är maxbeloppet höjt från 1 500 kronor till 3 000 kronor. Gåvan ska främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning och mottagaren behöver vara registrerad hos Skatteverket för att gåvan ska omfattas. Läs mer om skattereduktion för gåvor

Registret över verkliga huvudmän fortsatt öppet i Sverige

EU-domstolen har i ett avgörande den 20 november 2022 slagit fast att en bestämmelse i penningtvättsdirektivets är ogiltig, nämligen att information om verklig huvudman alltid ska vara tillgänglig för allmänheten. Detta får konsekvenser för samtliga medlemsstaters olika register för verklig huvudman. Läs mer om registret över huvudmän

Tullverket om ny blankett för att anmäla behörighetsadministratör

Tullverket har en ny blandkett för att ansöka om tillgång till myndighetens e‑tjänster och anmälan av behörighetsadministratör. Blanketten ska fyllas i och skrivas ut via tullverket.se.

Utredning om genomförandet av EU:s direktiv om tillräckliga minimilöner

Regeringen har tillsatt en utredning om genomförandet av EU:s direktiv om tillräckliga minimilöner. Direktivet syftar till att fastställa en ram för att förbättra levnads- och arbetsvillkoren och att främja social rättvisa och jämställdhet i unionen. I direktivet framhålls också vikten av fullständig respekt för parternas autonomi och rätt att träffa kollektivavtal. Läs mer om utredningen av EU:s direktiv om tillräckliga minimilöner

Internationellt

Ny IFAC rapport om revisorers roll kopplat till hållbarhet och digitalisering

IFAC har publicerat en ny rapport om hur revisorns roll påverkas och utvecklas kopplat till hållbarhetsfrågor och digitaliseringsutvecklingen. Läs rapporten

IPSASB och hållbarhetsrapportering för offentlig sektor

Den internationella standardsättaren IPSASB tar nästa steg i att utveckla hållbarhetsrapporteringen för den offentliga sektorn. Läs mer om hållbarhetsrapportering för offentlig sektor

IAASB om ISA 220 och ISA 600

IAASB har publicerat ett nytt faktablad där samspelet mellan ISA 220 och ISA 600 berörs. 

Quality Management and Group Audits: Highlighting Certain Aspects of Interaction Between ISA 220 (Revised) and ISA 600 | IFAC (iaasb.org)

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan