2022-08-26
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 34

Skatteverkets föreskrifter om fastighetstaxering, högkostnadsskydd för elpriser, erfarenhetsutbyte för hållbar omställning och förändringar i BAS-kontoplanen är några av de nyheter du kan ta del av i Utblick vecka 34.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Fastighetstaxering 2023 – nytt från Skatteverket

Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2023 träder i kraft den 1 september. Läs mer hos Skatteverket

Skatteverkets allmänna råd om fastighetstaxeringen 2023

Skatteverket har publicerat sina allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen från och med 2023 års fastighetstaxering. Läs mer hos Skatteverket

… och allmänna råd om lantbruksenheter och fastighetstaxeringen 2023

Skatteverket har publicerat sina allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av lantbruksenheter vid 2023 års allmänna fastighetstaxering. Läs mer hos Skatteverket

Förenklad företagarvardag genom delad data

I Sverige driver Bolagsverket det nordiska samarbetsprogrammet Nordic Smart Government and Business, NSG&B. Inom programmet genomförs ett omfattande pilotarbete i Norden tillsammans med privata aktörer. Resultaten börjar nu synas och Bolagsverket kan bland annat verifiera att det är möjligt för företagare att skicka och ta emot digitala fakturor och beställningar över alla nordiska gränser. Läs mer hos Bolagsverket

Högkostnadsskydd för elpriser

Regeringen vill införa ett högkostnadsskydd för elpriser, för svenska hushåll och företag. 60 miljarder av de avgifter som betalats in till Svenska kraftnät ska återföras på kort sikt och det förväntas att minst 30 miljarder av dessa ska komma de hushåll som drabbats av höga elpriser till del. Läs mer på regeringens webbplats

Tull- och momsfriheten för viss skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning har upphört

Den 1 juli 2022 upphörde befrielsen från tull och moms för varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19 att gälla vid import till Sverige. Läs mer hos Tullverket

Kvarskatt för 1,3 miljoner personer

I början av augusti fick närmare 1,5 miljoner personer sina slutskattebesked. Knappt nio av tio ska betala kvarskatt. Sammanlagt handlar det om närmare 30 miljarder kronor som ska betalas in till Skatteverket. De som i stället ska få pengar tillbaka delar på knappt 3,2 miljarder. Läs mer hos Skatteverket

BAS-kontoplanen – remiss av förslag på ändringar

BAS-kontoplanen har funnits i många år och föreningen genomför nu en total översyn av den. Översynen har delats upp i delprojekt som BAS kommer att remitteras löpande. Den första remissen har BAS redan skickat ut. Den avser förslag på ny struktur av BAS-kontoplanens konton för anläggningstillgångar och ändringar i kontona för övriga externa kostnader. Läs mer på BAS webbplats

Internationellt

IFAC stöttar revisorerna inför framtiden

IFAC stöttar revisorerna genom att samla artiklar, undersökningar och annat material på en särskild sida på sin webb, så att revisorerna lättare ska kunna förbereda sig inför framtidens utmaningar. Läs mer på IFAC:s webbplats

Branschen stöttar små och medelstora företag att bli gröna

I en rad artiklar publicerade på Accountancy Europes webbplats delar små praktiker med sig av sin erfarenhet att stödja små och och medelstora företag med deras hållbara omställning. Läs mer på Accountancy Europes webbplats

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan