2022-04-22
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 16

Vårbudgeten, ändrade nivåer i bonus malus-systemet och nytt ställningstagande från Skatteverket om bokslutsmetoden är några av de nyheter du hittar i FAR:s utblick vecka 16.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Ska bolaget ta bort revisionsplikten?

På sin webbplats lyfter Bolagsverket möjligheten att använda e-tjänsten om bolagsstämman ändrat bolagsordningen och beslutat att ta bort revisionsplikten. 

Läs mer hos Bolagsverket

Vårbudgeten 2022

Regeringen har lämnat sin vårbudget. Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken.

Läs regeringens proposition

Läs mer om budgeten

Ändrade nivåer i bonus malus-systemet

Regeringen har föreslagit förändringar i det så kallade bonus malus-systemet för nya bilar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Ändringarna träder i kraft 1 juni 2022.

Läs mer på riksdagens webbplats

Ändrade regler för arbetskraftsinvandring

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att skärpa och förbättra nuvarande regler kring arbetskraftsinvandring. Syftet är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare, samt attrahera och behålla internationell kompetens. Ändringarna träder i kraft 1 juni 2022.

Läs mer på riksdagens webbplats

Nytt ställningstagande rörande bokslutsmetoden

Både värdet av ett företags skattepliktiga och den från skatteplikt undantagna omsättningen samt värdet av exportomsättningen ska ingå vid beräkningen av den sammanlagda årliga omsättningen som avgör om företaget får tillämpa bokslutsmetoden. Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande.

Läs mer hos Skatteverket

Väsentligt inflytande – förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Ett indirekt aktieinnehav i verksamhetsdrivande svenska aktiebolag har ansetts medföra väsentligt inflytande i näringsverksamhet här – men inte väsentlig anknytning.

Läs mer hos Skatterättsnämnden

Så påverkas IT-säkerheten av kriget i Ukraina

Med anledning av invasionen av Ukraina så har EU infört sanktioner mot Ryssland. Verksamt.se har samlat viktig information om rådande exportrestriktioner, IT-säkerhet och hur du kan planera för oförutsedda händelser.

Läs mer på Verksamt.se

Internationellt

IFAC släpper nytt implementeringsverktyg för revisorer

Ny resurs hjälper till att implementera den internationella standarden för revision av redovisningsuppskattningar.

Läs mer på IFAC:s webbplats

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan