2022-04-14
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 15

Förslag om utökad frivillig lokalhyresmoms, nytt ställningstagande om anstånd med skatter och utredning om ränteavdragsreglerna är några av de nyheter du hittar i FAR:s utblick vecka 15.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Nytt ställningstagande om anstånd med skatter och avgifter

Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande kring vilka skatter och avgifter kan beviljas anstånd för. Anledningen är den lagändring som trädde i kraft i början av februari i år.

Läs mer hos Skatteverket

Fler rapporter om penningtvätt till Finanspolisen

Under 2021 fick Finanspolisen in cirka 38 000 rapporter om misstänkt penningtvätt. Mer än dubbelt så många som föregående år. Men fortfarande kommer en liten andel av rapporterna från revisions- och rådgivningsbranschen visar Finanspolisens årsrapport.

Läs mer hos Polisen

Förslag om utökad frivillig skattskyldighet vid uthyrning av lokal

Skatteverket har vänt sig till regeringen med ett förslag om att möjligheten till frivillig skattskyldighet avseende mervärdesskatt vid uthyrning av lokal ska utökas. Den frivilliga skattskyldigheten ska kunna tillämpas även om hyresgästen inte har rätt till återbetalning av moms eller bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet. Skatteverket vill också att det ska vara möjligt att vara frivilligt skattskyldig för uthyrning av en yta som delas med fler hyresgäster samtidigt. Förändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2023.

Läs mer hos Skatteverket

Utredningen får utökat uppdrag

Förra hösten tillsattes utredningen En uppföljning av de nya skattereglerna för företagssektorn. Utredningen har nu fått ett utökat uppdrag där även den globala minimiskatten och de riktade avdragsbegränsningsreglerna ska ses över.

Läs mer på Regeringens webbplats

Auktorisationen ger nöjdare kunder

Kunderna är nöjda med sina redovisningskonsulter. Mest nöjda är de som anlitar en auktoriserad redovisningskonsult. Det framgår när Svenskt Kvalitetsindex för andra gången genomfört en kundnöjdhetsstudie som tar sikte på redovisningstjänster.

Läs mer hos Svenskt Kvalitetsindex

Revisorsinspektionens årliga rapport publicerad

Den kommunala räkenskapsrevisionen, LCE och CSRD är några områden som Revisorsinspektionen lyfter i sin årliga rapport om den nationella och globala utvecklingen inom revisors- och revisionsområdet.

Läs mer hos Revisorsinspektionen

När ska uthyrning av bostad deklareras?

Det är vanligt att hyra ut sin bostad, men många missar att deklarera inkomsterna eller missförstår reglerna. Skatteverket har tagit fram en beräkningshjälp där det är enkelt att se om uthyrningen ska deklareras.

Läs mer hos Skatteverket

Tull: Har du koll på dina tillståndsnummer?

Tillstånd hos Tullverket kommer att få nya tillståndsnummer när Tullverket flyttar dem till systemet för tullbeslut. Nu uppmanar myndigheten företag att kontrollera sina tillståndsnummer så att rätt nummer anges i tulldeklarationen.

Läs mer hos Tullverket

Informationsutbyte underlättar bekämpning av organiserad brottslighet

Från den 1 maj blir det lättare för Bolagsverket och andra myndigheter att motverka brott. Det genom ett utökat informationsutbyte mellan myndigheterna.

Läs mer hos Bolagsverket

Granskning bidrar till effektivare statlig verksamhet

Riksrevisionen har publicerat sin årliga uppföljningsrapport av tidigare granskningar av regeringen, statliga myndigheter, stiftelser och bolag. Den visar att granskningen i de flesta fall leder till åtgärder från de granskade organisationerna.

Läs mer hos Riksrevisionen

 

 

Utblick vecka 14

Stöd vid korttidsarbete, fler e-tjänster hos Skatteverket, sänkta arbetsgivaravgifter för unga och ny lag om företagsrekonstruktioner är några av de nyheter du hittar i FAR:s utblick vecka 14. 

Utblick vecka 14