2021-03-01
Nyheter

Ytterligare en byrå godkänd i kvalitetskontroll skatt

Mazars har fått sin skatterådgivningsverksamhet kvalitetskontrollerad av FAR. Nu har Kvalitetsnämnden Skatt (KNS) meddelat resultatet: Godkänt!

Under senare delen av 2020 och inledningen av 2021 kvalitetskontrollerades skatterådgivningsverksamheten hos Mazars av FAR. Vid nämndsammanträde i slutet av februari beslutade Kvalitetsnämnden Skatt att meddela resultat godkänt.

– Vi är mycket glada att ännu en skatterådgivningsverksamhet och fler auktoriserade skatterådgivare genomgått kvalitetskontroll med godkänt resultat, säger Torbjörn Hagenius, ordförande i FAR:s kvalitetsnämnd för skatterådgivningsverksamhet.

Huvudregeln är att varje kontroll ska utföras som så kallad enskild kontroll. Så även i Mazars fall, där det genomfördes enskild kontroll av tre auktoriserade skatterådgivare.

– Mazars har sammantaget visat på god ordning och organisation i verksamhetens samt enskilda skatterådgivares hantering av kvalitet och risker, fortsätter Torbjörn Hagenius.

I samband med besöken och analysen efteråt kommer kvalitetskontrollanterna också med förbättringsförslag. Det ska inte primärt ses som kritik eller en faktisk brist hos kontrollerat företag, utan mer som rekommendationer från FAR kring förbättringsområden.

Förutom Mazars har skatteverksamheterna på Grant Thornton, EY, BDO, Deloitte och Lundins Skatt tidigare kvalitetskontrollerats och godkänts.

Efter den första kvalitetskontrollen genomför FAR sedan nya kontroller på byråerna var sjätte år. Däremellan är respektive kvalitetskontrollerad byrå med skatterådgivningsverksamhet skyldig att göra interna kvalitetskontroller.

Under FAR:s innevarande verksamhetsår fram till och med augusti kommer det att genomföras ytterligare kvalitetskontroller.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz