2021-03-23
Nyheter

Hur intygar revisionsbyrån sin ansvarsförsäkring till RI?

Den första januari 2021 ändrades reglerna för hanteringen av revisorernas ansvarsförsäkring.
– Tidigare godkände Revisorsinspektionen, RI, de villkor försäkringsbolagen gav i sina försäkringar. Nu gäller istället en intygandemodell, där revisorerna själva ska kontrollera att de har en fullgod försäkring, säger Maria Lantz, chefsjurist på FAR.

Intygandemodellen innebär att varje revisor/ revisionsbyrå måsta lämna in ett intyg till RI om att deras ansvarsförsäkring för revisionsverksamhet uppfyller gällande krav. Intyget tillhandahålls av försäkringsbolagen, men ska skickas in till RI av byrån i samband med förstagångsansökningar om auktorisation eller registrering och vid ansökningar om fortsatt auktorisation, godkännande eller registrering.

Byråer behöver alltså inte skicka in intyget direkt, utan kan avvakta tills exempelvis en ansökan om fortsatt auktorisation ska göras. Revisorer som är verksamma vid ett registrerat revisionsbolag kan i stället skicka in ett intyg från revisionsbolaget om att revisorn omfattas av bolagets försäkring.

FAR har tillsammans med organisationens försäkringsförmedlare och försäkringsgivare för ansvarsförsäkringar, Willis Towers Watson Sweden AB och Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, tagit fram ett intyg som RI godkänt. Parterna har också fört en dialog med RI för att kunna svara på de frågor som har uppstått med anledning av de nya reglerna.

Krav på längre efterskydd 

I samband med att intygandemodellen infördes förlängdes också kravet på efterskydd, att försäkringen gäller även när revisorn har avslutat sin verksamhet, från fem år till tio år. Kravet gäller bara den obligatoriska delen av ansvarsförsäkringen, men FAR:s ansvarsförsäkring täcker både revisions- och rådgivningsverksamhet. FAR:s ansvarsförsäkring uppfyllde dessutom redan kravet på tio år, så det har inte skett någon förändring i sak.  

FAR:s försäkring uppfyller kraven

– Har din byrå försäkring via FAR är du garanterad att alla krav uppfylls och får per automatik intyget i samband med att din försäkring förnyas. Det innebär att alla revisorer på byråer som har FAR:s försäkring kan luta sig tillbaka, förklarar Anette Frithioff,underwriter på Länsförsäkringar.

Just nu uppdateras försäkringshandlingarna för de byråer som har FAR:s ansvarsförsäkring. Det intyg som skickas ut tillsammans med försäkringshandlingarna är utställt på revisionsbyrån, men varje revisor ska skicka in intyget i samband med till exempel ansökan om eller förnyelse av auktorisation.

Eget ansvar för den som inte har FAR:s försäkring

Har du en annan försäkring än via FAR måste du själv dels se till att den uppfyller de krav som  ställs på en ansvarsförsäkring, dels begära ett intyg från ditt försäkringsbolag och försäkra dig om att intyget är godkänt av RI.

– Baserat på de förfrågningar vi får från byråer som idag har sin försäkring i annat bolag kan vi konstatera att många tror att de har ett adekvat skydd. Men ofta är det inte fallet, säger Lisa Widlund på Willis Towers Watson.

Automatisk uppräkning när byrån växer

En annan försäkringsfråga som sköts automatiskt med FAR:s försäkring är försäkringsbeloppets storlek. Enligt kraven förändras beloppet när byrån växer och för många kan det uppstå frågor när detta sker över året, och försäkringsbeloppet därmed släpar efter till nästa förnyelse. Med FAR:s försäkring är det inget att fundera på, det sköts automatiskt.

FAKTA

  • Enligt 27 § revisorslagen (2001:883) ska revisorer och registrerade revisionsbolag teckna försäkring för den ersättningsskyldighet som revisorn eller bolaget kan ådra sig i sin revisionsverksamhet.

  • Bestämmelser där kraven på villkoren specificeras finns i förordningen (1995:665) om revisorer.

  • I Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet anges kraven på försäkringens beloppsmässiga omfattning.

  • Mer information hittar du hos Revisorsinspektionen 

Maria Lantz

Chefsjurist

08-506 112 37 maria.lantz@far.se

Kontaktuppgifter till FAR:s Försäkringsservice hos Willis Towers Watson Sweden AB

Telefon: 08 – 5870 9587
E-post: farforsakring@willis.com