2021-05-26
Nyheter

Coronafrågorna - påverkansarbete som ger resultat

Ökat fokus på medlemsrådgivning och dialog med myndigheter för att skapa tydlighet kring stödåtgärderna. Så här har FAR:s uthålliga arbete med coronafrågorna gett resultat som underlättar för medlemmarna och näringslivet.

När corona slog till förra våren kunde ingen ana att effekterna av pandemin skulle påverka Sverige och omvärlden under så lång tid framöver. För FAR:s medlemmar har det varit en mycket intensiv tid med fokus på de olika stödåtgärderna för att hjälpa kunderna.

− Allt förändrades med corona och de olika stödåtgärderna som har skjutits ut från regering och riksdag har verkligen påverkat våra medlemmars vardag och haft en stor påverkan på deras kunder, säger Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem på FAR.

För att stötta medlemmarna har FAR arbetat intensivt.

Det har bland annat handlat om att:

  • Tillsätta en coronagrupp.
  • Svara på remisser.
  • Lämna in hemställan i aktuella frågor.
  • Förstärka medlemsrådgivningen.
  • Uppdatera mallar och ta fram riktlinjer för revisorsintyg.
  • Publicera Q&A på far.se.
  • Ha dialog med myndigheter som Skatteverket och Tillväxtverket.
  • Publicera artiklar i FAR:s tidningar Balans och Resultat.

− Det uthålliga arbetet från FAR:s sida tillsammans med andra har lett till resultat. Vi har till exempel suttit i åtskilliga möten med Tillväxtverket och Skatteverket och bakom kulisserna pågår det ständigt ett intensivt arbete. Det har bland annat lett till att Tillväxtverket uppdaterat sin webb med sju exempel på vad som räknas som tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter och lämnat in en hemställan till regeringen om ändrad lagstiftning, något som är glädjande. Skatteverket väntas också komma med ett positivt besked i en fråga vi drivit och som vi återkommer till när myndigheten publicerat mer information, säger Therese Andersson.

Många artiklar har skrivits om bland annat omställningsstödet. Dessa finns publicerade på far.se samt i FAR:s tidningar Balans och Resultat. För att säkerställa att du som medlem inte missar några nyheter kring stödåtgärderna kan du välja att följa FAR, Balans och Resultat på LinkedIn eller besöka våra webbplatser när det passar dig.

− Vi har lyssnat på våra medlemmars önskemål och förbättrat sökfunktionen på far.se, vi har förstått att man inte har hittat informationsmaterialet så bra som man har önskat. Därför har vi sett över hur vi på bästa sätt kan samla allt som är skrivet i våra olika kanaler på några samlingssidor på far.se där vi informerar om omställningsstöd, korttidsstöd och hur FAR jobbar med coronafrågorna, berättar Therese Andersson.

Hon uppmanar också alla medlemmar som har frågor eller funderingar kring stödåtgärderna eller FAR:s arbete att kontakta medlemsrådgivningen.

− Alla vi på FAR arbetar för att stötta och stärka dig i din yrkesroll. Och som ordinarie medlem i FAR har du alltid möjlighet att kostnadsfritt ställa frågor till vår medlemsrådgivning. Medlemsrådgivningen når du när du är inloggad på far.se och vår målsättning är att alla ska få återkoppling inom 24 timmar, säger Therese Andersson.

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se

Relaterade artiklar