2021-06-16
Nyheter

Pernilla Thelin ny föreningsjurist på FAR

I augusti tillträder Pernilla Thelin tjänsten som föreningsjurist på FAR. Pernilla kommer närmast från en tjänst som huvudjurist för bolagsrättsliga ärenden på BDO.

Hallå där, Pernilla Thelin och välkommen till FAR! Vad ser du som framtidsfrågor inom ditt specialistområde för FAR:s medlemmar?

Pernilla Thelin

–  Under senare år har det kommit upp intressanta utmaningar kring den digitala utvecklingen gällande aktiebolagsrätten. Som bolagsjurist tycker jag att det är viktigt att hitta balansen mellan en del förenklade e-tjänster som kan vara till stor hjälp, men också måste regleras mot det komplexa oförändrade regelverket i ABL. 

En annan fråga som jag tror vi kommer att återkomma till rör reglerna om låneförbudet i Sverige och nu senast hur HD tolkar lånebegreppet.

Lång erfarenhet av rådgivning

I sin roll som jurist på BDO har Pernilla arbetat med aktiebolagsrättsliga frågor som exempelvis fusioner, emissioner och omstruktureringar, men även med aktieägar- och överlåtelseavtal. Dessutom är hon en kvalificerad rådgivare och van föreläsare. I hennes bakgrund finns också flera år på Bolagsverket och hos JMB Projects AB.

Rådgivare med specialistkompetens

På FAR kommer Pernilla att ingå i medlemsrådgivningen, där hon tillsammans med kollegorna stöttar medlemmar med råd, regeltolkningar och information.

– Jag ser fram emot att få använda min specialistkompetens utifrån nya infallsvinklar och inom flera områden. Självklart ska det också bli spännande att lära känna alla nya kollegor och att möta FAR:s medlemmar, säger Pernilla Thelin. Jag vill bidra med att medlemmarna ska uppleva tillgänglighet och trygghet hos mig som rådgivare, kommenterar Pernilla.

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se