2021-06-08
Nyheter

Utbildningstimmar - detta gäller för dig som är auktoriserad redovisnings- eller lönekonsult

Birgitta Åhlander & Camilla Carlsson tipsar!

Som auktoriserad redovisnings- eller lönekonsult är du skyldig att bibehålla din professionella kompetens och skicklighet, vilket sker genom vidareutbildning. Syftet med vidareutbildningen är att du ska känna dig trygg i din yrkesroll genom att vara uppdaterad på nyheter och förändringar som kan påverka dina uppdrag. Vidareutbildningen ska omfatta minst 120 timmar per treårsperiod, dock minst 20 timmar per år. Minst 60 timmar per treårsperiod ska vara verifierbara. Av dokumentationen ska tiden för genomförandet samt innehållet i utbildningen framgå.

Utbildningstimmar – Vad ska jag tänka på?

Du är ansvarig för dina utbildningstimmar, så se till att du planerar och dokumenterar dina utbildningar och att du utbildar dig löpande.

Vilka kurser kan jag tillgodoräkna mig?

Som vidareutbildning räknas olika aktiviteter som tillför dig teoretiska kunskaper. Det kan till exempel vara interna och externa kurser samt seminarier och digitala utbildningar.

Kan jag även tillgodoräkna mig interna kurser som vi har på vår byrå?

Ja, det kan du. Men det är viktigt att tänka på att du ska kunna presentera kursdokumentation vid internt anordnade kurser.

Kan jag som redovisnings- eller lönekonsult gå en ledarskapsutbildning?

Ja, men innehållet i utbildningen ska vara anpassad för ditt professionella behov och utbildningen bör framgå av din planering.

Vad händer vid en eventuell sjukskrivning eller föräldraledighet?

Vid längre uppehåll kan undantag från timkraven göras. Dock bör du kunna visa i din planering att du har kompenserat för uppehållet så att kraven på 120 timmar per treårsperiod i möjligaste mån uppfylls.

Hur räknas treårsperioden?

Rullande bakåt i tiden.

Vad är icke verifierbara timmar?

Självstudier, till exempel att läsa artiklar, facklitteratur, regeluppdateringar och liknande, samt att delta i utbildningar som ”inte med lätthet kan verifieras”, exempelvis konferenser, seminarier, frukost-/lunchwebbinarier.

Vilken uppföljning gör FAR på medlemmens vidareutbildningstimmar?

I samband med en kvalitetskontroll ska du kunna visa din dokumentation av genomförda utbildningar och att timkravet är uppfyllt. Du ska även kunna visa kursintyg eller andra underlag som bekräftar att kursen är genomförd.

 

Läs mer:
EtikR 4 Vidareutbildning

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se