2021-02-11
Nyheter

FAR sätter ner foten kring ändrade regler om säkerställda obligationer

I dagarna har FAR lämnat synpunkter på Finansdepartementets betänkande om Ändrade regler om säkerställda obligationer (SOU 2020:61). ”Auktoriserade revisorer är mest lämpliga att genomföra den oberoende granskningen”, säger Sussanne Sundvall, ordförande FAR:s Operativa grupp för finansiella företag.

Säkerställda obligationer finns i många länder och i Sverige är systemet välutvecklat. Det som händer nu är en EU-anpassning. Det påpekar Sussanne Sundvall, ordförande FAR:s Operativa grupp för finansiella företag, som har svarat på Finansdepartementets betänkande om Ändrade regler om säkerställda obligationer (SOU 2020:61).

– Bankerna ger ut säkerställda obligationer för att finansiera sig. De som köper får säkerhet i portföljer i krediter. Enligt lagen och direktivet ska en särskilt oberoende granskare se till att man följer lagen och för register på rätt sätt, säger Sussanne Sundvall.

Sussanne Sundvall. Foto: PwC

Man ska komma ihåg att detta bara gäller ett begränsat antal banker, ett tiotal möjligen, tillägger Sussanne Sundvall. Vilket innebär att det endast finns ett begränsat antal uppdrag som oberoende granskare, varav några av granskarna har flera sådana uppdrag. Att känna till är att det är Finansinspektionen som utser oberoende granskare.

Nu sticker FAR ut hakan i frågan. I remissen står det: ”För att uppnå kvalitet och trygghet i granskningen anser FAR att auktoriserade revisorer är mest lämpliga att genomföra den oberoende granskningen.”

För att underbygga argumentet förklaras att auktoriserade revisorer arbetar utifrån granskningsramverk, exempelvis International Standards of Auditing (ISA), eller kompletterande svenska granskningsramverk, exempelvis Standard för Närliggande Tjänster (SNT).

– Uppdraget i sig är personligt och det är otroligt komplext. När jag själv genomför den här typen av granskningar måste jag bland annat ha hjälp av experter på dataanalyser och räntekurvsberäkning. Jag följer även granskningsstandard, säger Sussanne Sundvall.

I remissvaret skriver FAR vidare att granskaren i fråga behöver ha breda kvalifikationer: ”FAR vill belysa den breda kravprofil som gäller för den oberoende granskaren och peka på att behovet säkerställs dels genom oberoende granskarens kompetens dels genom de specialister på det företag han eller hon arbetar på.”

– Det vore bra om alla oberoende granskare kunde följa ett ramverk, så att det blir en kvalitetsstämpel på granskningen, avslutar Sussanne Sundvall.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz