2021-04-28
Nyheter

Nya skatteåtgärder för att få i gång ekonomin efter pandemin

Accountancy Europe har kommit med flera nya skatteförslag för att Europa ska komma på fötter efter ett år med pandemin. Så här kan branschen hjälpa kunderna.

När branschens europeiska paraplyorganisation Accountancy Europe föreslår skatteåtgärder som hjälper ekonomin, på både kort sikt och lång sikt, handlar det om en klassisk politik som främjar investeringar och sysselsättning.

Exempelvis kan nämnas återbetalning av tidigare inbetalda skatter, uppskov av inbetalning av skatter och nedsatta arbetsgivaravgifter. En palett av åtgärder för att underlätta för företagen att ta sig igenom och överleva pandemin. Sådant Sverige införde tidigt och har förlängt. Det säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

Det nya nu är att fokus riktas mot hållbara investeringar.

– Man vill styra om den ekonomi som återhämtar sig mot en mer hållbar ekonomi. Det kan handla om hållbara, gröna, investeringar, men också om det som kallas för fair taxes. Det kommer indirekt att påverka Sverige och de svenska bolag som arbetar på de här marknaderna. Det är viktigt för svenska företag att notera och för vår bransch att ha koll på, så att kunderna får rätt hjälp, säger Hans Peter Larsson.

Det ligger i tiden, Europa och USA tänker i samma banor, fortsätter Hans Peter Larsson, och hänvisar till amerikanska presidenten Joe Biden, vars första beslut i sin nuvarande roll var att åter ansluta till Parisavtalet.

Högre krav på bolagen

Ett villkor för att få ta del av det europeiska åtgärdspaketet är att pengarna inte ska kunna härledas till någon form av aggressiv skatteplanering. Bolagen kommer att få högre krav på sig att öppet redovisa sin skattepolicy och ha ett ökat samarbeta med ländernas skattemyndigheter.

Revisorer, redovisningskonsulter och skatterådgivare, som sitter nära företagen och ser vad som behöver åtgärdas, har en konkret roll i den nya ekonomin efter pandemin.

– Branschens medlemmar måste hålla sig 110 procent informerade kring vilka regler som gäller och vad som föreslås och att de regler som införs kommer företagen till godo. När FAR-medlemmar återkopplar till oss vad företagen behöver kan vi utveckla det och omsätta det nya förslag och regler som kan främja ekonomins tillväxt och utveckling, påpekar Hans Peter Larsson.

Han har själv deltagit i arbetet hos Accountancy Europe, genom att lämna flera förslag i FAR:s regi.

– Som FAR-medlem ska man känna sig stolt över att bidra. Att man gör nytta för återstarten av ekonomin och för att kunderna ska komma på fötter igen. Man kan alltid återkoppla till oss, för att vi ska kunna lämna fler synpunkter till regeringen, understryker Hans Peter Larsson.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se