2020-09-04
Nyheter

Omställningsstödet - färre sökande än väntat, men varför?

Regeringens prognos från i våras var att 180 000 företag skulle ansöka om omställningsstöd. Det blev knappt 23 300, enligt färska siffror från Skatteverket. Men vad beror det på? FAR:s tidning Balans har kontaktat ett tiotal medlemsbyråer för att få en bild av läget.

De byråer som Balans har pratat med ger en entydig bild – det är färre kunder än väntat som har ansökt om omställningsstöd.

- Det stämmer med den uppfattning som vi har haft, baserad på de frågor som kommit in angående stödet till FAR:s medlemsrådgivning. Totalt har det inte kommit mer än ett hundratal frågor gällande omställningsstödet sedan i slutet av juni, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

Flera byråer anger den korta tidsperioden som stödet kunde sökas, det vill säga under juli och augusti, som ett tänkbart skäl till att färre företag än väntat har ansökt om omställningsstöd. Även den period som stödet gäller, det vill säga mars och april, lyfts fram som en förklaring.

- Vi delar den bilden. Sannolikt skedde det största omsättningstappet senare för många företag, säger Karin Apelman.

Även om stödet varit välkommet så har en del kunder ansett att arbetsinsatsen inte varit proportionell i förhållande till stödet, även i fall då det inte krävs ett revisorsyttrande.

- Det är tydligt att företagen har vänt sig till sin revisor eller redovisningskonsult för att få hjälp med att tolka reglerna och få råd, vilket i en del fall har resulterat i att kunden valt att inte ansöka om stöd. Sammantaget är det glädjande att våra medlemmar trots en ovanligt tuff vår och att tiden för ansökan sammanföll med sommarsemestrarna upplever att de har kunnat hjälpa sina kunder på ett bra sätt, säger Karin Apelman.

Text: Pernilla Halling