2020-10-16
Nyheter

Klart med förlängt omställningsstöd

Omställningsstödet förlängs och omfattar även maj, juni och juli. Från och med måndag ska stödet gå att söka hos Skatteverket.

I början av september kom beskedet att regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna ville se ett förlängt omställningsstöd, som även omfattade maj, juni och juli. Eftersom stödet ses som ett statsstöd måste det godkännas av EU-kommissionen för att kunna genomföras, något som nu har skett.

Under fredagen har TT rapporterat att regeringen meddelat att stödet ska gå att söka från Skatteverket från och med måndag, 19 oktober. Information som ännu inte finns på skatteverket.se.

- Det är positivt eftersom fler företag som drabbats av coronakrisen kommer att kunna ta del av stödet. Enligt de uppgifter vi har fått från våra medlemmar är det sannolikt att det stora omsättningstappet för många företag kom först senare under våren och sommaren, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 40 procent jämfört med maj 2019. För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs ett omsättningstapp på mer än 50 procent jämfört med juni och juli 2019.

Omställningsstödet ska precis som tidigare kunna ges med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för maj till och med juli 2020.

”För stödperioden maj 2020 ges omställningsstöd med högst 75 miljoner kronor per stödberättigat företag och för stödperioden juni och juli 2020 ges omställningsstöd med högst 150 miljoner kronor per stödberättigat företag.” skrev regeringen i ett pressmeddelande 4 september.

FAR:s operativa grupp Normgivning revision håller på att analysera bestämmelserna och uppdatera mallar för de stöd där ett yttrande ska avges av en kvalificerad revisor.

Text: Charlotta Marténg