2020-11-19
Nyheter

Revisorsprovet 23–24 november ställs in

Provet för revisorsexamen som skulle ha hållits i Stockholm, Göteborg och Malmö 23–24 november ställs in.

Enligt Revisorsinspektionens bedömning är det inte möjligt att genomföra revisorsprovet med anledning av regeringens nya restriktioner och rekommendationer samt de skärpta allmänna råd som beslutats av Folkhälsomyndigheten för Region Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Totalt hade drygt 200 personer anmält sig för att skriva provet.

FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman beklagar situationen och riktar en tanke till alla dem som har sett fram emot att skriva provet.

– Det är djupt bekymmersamt att provet ställs in med så kort varsel. Det är många som har lagt ner mycket tid på att förbereda sig och som nu tvingas vänta tills nästa provtillfälle. Dessutom finns det ett stort behov av fler auktoriserade revisorer så det här är bekymmersamt både för branschen och för näringslivet i stort, säger Karin Apelman.

Revisorsinspektionen gör bedömningen att det inte finns förutsättningar för att flytta fram provet till ett senare tillfälle. Nästa möjlighet att skriva provet är alltså i maj 2021.

I dagsläget finns det inte möjlighet att genomföra provet utan att samtliga tentander befinner sig på samma plats på respektive ort.

– Diskussionen om ett digitalt prov har pågått ett tag och det borde vara möjligt att genomföra provet på distans helt digitalt. Nu behöver det arbetet prioriteras för att säkerställa att proven kan genomföras som planerat även under en fortsatt pandemi, säger Karin Apelman.

Revisorsinspektionen meddelar att examensavgiften kommer att återbetalas och att samtliga anmälda till provet kommer att kontaktas.

Läs nyheten från Revisorsinspektionen här.

Text: Pernilla Halling