2020-11-30
Nyheter

Förlängda korttidsstödet – ute på remiss

Reglerna runt det förlängda korttidsstödet börjar klarna. En promemoria har nu skickats ut på remiss. Mycket talar för att koncernbidrag blir okej och att viss utdelning ska kunna ges.

I fredags kom vissa efterfrågade besked kring det förlängda korttidsstödet som aviserades redan i början av november. Regeringen har skickat ut en promemoria på remiss och av promemorian framgår ett besked som välkomnas av FAR.

Enligt uppgift ska koncernbidrag bli okej, utdelning ska kunna ges två månader innan och sex månader efter stödperioden. Och rör det lönesummor över 400 000 kronor för företaget kommer revisorsintyg att krävas. Något som företaget dock kan få en stödpeng för på 10 000 kronor.

− Vi är positiva till att man för det nya stödet nu sett över de områden som varit problematiska och att man pratar om en tidsgräns för värdeöverföringar och koncernbidrag. Däremot bör det inte vara olika regler som gäller för de olika stödperioderna, kommenterar Therese Andersson, affärsområdeschef medlem på FAR och den som lett FAR:s arbete kring omställningsstödet.

Reglerna väntas träda i kraft 15 februari och det ska gå att söka stödet retroaktivt från och med 1 december 2020.

Text: Charlotta Marténg