2020-03-16
Nyheter

Uppdaterad Reko i höst – nu har du chansen att tycka till!

Under hösten 2020 kommer en ny, uppdaterad version av Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko. I första hand handlar det om att förtydliga vissa Rekoavsnitt och tillämpningsanvisningar, både avseende redovisnings- och lönetjänster.

FAR har tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta med översynen, med representanter från Aspia, Grant Thornton och FAR.

– Det är viktigt att vi kontinuerligt utvärderar och uppdaterar Reko utifrån förändringar i omvärlden som påverkar vårt sätt att arbeta, så att standarden förblir ett effektivt verktyg för redovisnings- och lönekonsulter, säger ., Auktoriserad Redovisningskonsult på FAR.

Reko är ett stöd i redovisnings- och lönekonsultens vardag och bidrar till effektivare arbete och högre kvalitet på redovisnings- och lönetjänster. Alla FAR-auktoriserade redovisningskonsulter och lönekonsulter och deras medarbetare som tillhandahåller redovisnings- eller lönetjänster tillämpar Reko. Standarden fokuserar på hur själva arbetet ska utföras och innehåller inte några lagar eller föreskrifter.

Du som FAR-medlem har nu möjlighet att tycka till om uppdateringen av Reko. Är det något särskilt du tycker att arbetsgruppen borde ta upp eller beakta? Hör av dig till Camilla Carlsson: camilla.carlsson@far.se.

Den nya utgåvan av Reko kommer att lanseras i FAR Online under hösten 2020.

Text: Pernilla Halling

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se