2020-03-18
Nyheter

Rådgivning vid obestånd – tänk på det här

Många företag får ekonomiska svårigheter på grund av effekterna av coronaviruset. Företagen har behov av rådgivning från sin revisor/rådgivare, men frågan som hänger i luften är: Även om fler konsulttimmar kan säljas, vad händer om kunden inte kan betala?

Vid en konkurs kan revisorer och redovisningskonsulter ha förmånsrätt. Det handlar då om arvoden för uppdrag att fullgöra lagstadgad revision eller uppdrag för att upprätta räkenskapsmaterial för att lagstadgad bokföringsskyldighet ska kunna fullgöras.

I EtikU 3 Allmänt om medlems yrkesutövning och särskilt om arvode p 3.9 står det ”Vid en konkurs gäller enligt 10 a § förmånsrättslagen (1970:979) allmän förmånsrätt för revisions- och bokföringsfordringar, dvs. arvoden för uppdrag att fullgöra lagstadgad revision [2] eller uppdrag att upprätta räkenskapsmaterial för att lagstadgad bokföringsskyldighet ska kunna fullgöras…” och i p 3.10 står det ”Förmånsrätten gäller dock bara för sådant arbete som utförts de senaste sex månaderna innan konkursansökan kom in till tingsrätten. Andra konsultinsatser än revision och bokföring omfattas inte alls av förmånsrätten. Detta gäller t.ex. ersättning för arbete med att upprätta deklarationer.”

Efter att frågan har aktualiserats kommenterar FAR:s föreningsjurist Sara Orback skrivningen i lagen.

– Ren rådgivning kring corona ger således inte förmånsrätt vid en konkurs, men om råden omfattas av upprättandet av redovisningen eller revisionen så kan förmånsrätten gälla. Som redovisningskonsult bör man även vara uppmärksam på att om man är medveten om att kunden befinner sig i en kontrollbalansräkningssituation så bör man även begära förskott eller säkerhet av styrelseledamöterna, säger hon.

Text: Charlotta Marténg