2020-03-03
Nyheter

På gång: Dialogmöte om informationsskyldighet för skatterådgivare

12 mars ska FAR, Srf och Skatteverket diskutera informationsskyldigheten för skatterådgivare – de så kallade DAC6-reglerna – med förhoppning om en teknisk och administrativ smidig tillämpning.

Under mötet 12 mars finns ett gäng punkter som är angelägna att lufta. I sin blogg nämner Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, ett par av dessa frågor som behöver klargöras innan reglerna träder i kraft 1 juli 2020:

  • Skillnad mellan rådgivare.
  • Definition i lagen av begreppet arrangemang.
  • Kriteriet att en skatteförmån ska vara den huvudsakliga fördelen eller en av de huvudsakliga fördelarna.
  • Omvandling av inkomst.
  • Konfidentialitetsvillkor.
  • Internprissättning och överföring av funktioner, risker och tillgångar.

Marcus Hammarstrand, ansvarig för DAC6 inom PwC Tax and Legal, kommer att närvara på mötet. Även han har läst Hans Peter Larssons blogg.

– Finansdepartementet uppskattar att 95 000 upplysningar behöver lämnas varje år. I Finland är den siffran bara 500. Då vi har samma utgångspunkt för vår lagstiftning, blir det märkligt med sådan stor skillnad mellan ländernas tillämpning. Direktivet syftar till att motverka aggressiv skatteplanering. Därför skulle det vara intressant att se om vi kan komma överens med Skatteverket när det gäller hur vi ska resonera kring ”vanlig” skatterådgivning. Kan vi nå samsyn vad gäller rimliga undantag i ljuset av syftet med reglerna - och om ja, kan Skatteverket komma ut med ett ställningstagande kring detta?, frågar sig Marcus Hammarstrand.

Han är nöjd att dialogmötet blir av och att Skatteverket uppmanar företagare och näringslivet att komma med frågor kring tolkning av reglerna. Hade Marcus Hammarstrand fått välja hade han däremot velat haft en annan sorts approach kring förslaget om informationsskyldighet.

– Det är befogat att ha transparens gällande skatteplanering, men just nu är reglerna alldeles för otydliga. Tittar vi på de olika kännetecken som ska tjäna som stöd i tillämpningen, är det mycket som stämmer in på helt vanliga transaktioner. Reglernas utformning försvårar en ändamålsenlig tillämpning. Punkterna de radar upp träffar i princip det mesta av den internationell rådgivning vi skatterådgivare lämnar, säger han.

Frustrationen är stor på flera håll. I branschen har därför initiativ tagits för att närma sig frågorna, tvärs byråerna.

– Det finns ingen anledning att inte samarbeta. Ingen tjänar på de här reglerna, säger Marcus Hammarstrand.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz