2020-03-23
Nyheter

Fortsatt fokus på distansutbildning också i höst hos FAR

FAR fokuserar på att fortsätta erbjuda kompetensutveckling för ett framtida tryggt näringsliv. Så här säger Robert Wennberg, produktchef för FAR:s utbildningar om läget just nu.

Det är en speciell situation vi upplever just nu – var står FAR då det kommer till utbildningsverksamheten?  
– Vi följer utvecklingen av coronaviruset med stort allvar och vidtar de åtgärder som krävs för att våra kursdeltagare ska känna sig trygga när de går en utbildning hos oss. Det känns tryggt att vi redan innan denna pandemi fokuserat mycket på vårt utbud online och har ett brett utbud kurser som man kan delta på distans. Den här situationen innebär att vi planerar för ännu flera möjligheter till distansundervisning och vi har redan genomfört och berett möjlighet att delta på distans på ett tiotal av våra kurser nu under våren. Gensvaret har varit mycket positivt på de kurser vi genomfört hittills och vi ser att tekniken fungerar mycket väl.  

Vilka andra åtgärder har ni vidtagit i nuläget?  
– Just nu fokuserar vi som sagt på online-versioner av våra utbildningar och erbjuder under våren distansundervisning vid så många utbildningar vi kan. Vi frångår också från våra allmänna villkor när det gäller bokningar/ombokningar av utbildningar som genomförs före sommaren. Ombokning sker utan kostnad och det går givetvis bra att flytta fram en bokning till senare i höst istället.

 Går det att boka in sig på FAR:s kurser som vanligt?  
– Ja, det går bra. Allt som finns på vår webb är kurser som vi planerar genomföra. Det som skiljer sig från tidigare år är att vi ordnar fler tillfällen för flera av våra kurser då vi erbjuder möjlighet att delta på distans på fler kurser än tidigare. Till hösten planerar vi också ett flertal nyheter bland våra lärarledda utbildningar, samt ytterligare onlineutbildningar. 

Hur tänker ni inför hösten?  
–  Vi tror och hoppas att kompetensutveckling fortsatt kommer spela en stor roll för ett framtida tryggt näringsliv.  Situationen vi befinner oss i nu har dessutom aktualiserat frågan kring hur man vill delta på en utbildning. Vi har sett att det redan tidigare funnits ett stort intresse för att till exempel inte behöva resa till en utbildning. Därför tror vi att antalet deltagare som deltar på distans kommer öka under hösten, oavsett Corona-situationen.  

Text: Anna Widd
anna.widd@far.se