2020-03-04
Nyheter

Förenklade skatteregler för egenföretagande – utredningen igång

Skatteregler för enskild verksamhet behöver bli enklare. Det menar Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, och en av experterna i utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande. Nu har utredningens experter haft sitt första möte.

Utredningen har två uppdrag. Den ska föreslå förenklingar för enskilda näringsidkare i ett delbetänkande, som ska vara klart senast 1 september 2020. Utredningen ska också se över möjligheten att kraftigt förenkla skattereglerna, ett uppdrag som ska vara klart 1 juli 2021. Något FAR skrivit om tidigare.

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, menar att det är på tiden.

– I Sverige lämnar gruppen enskilda näringsidkare och de som driver handelsbolag årligen ungefär 810 000 deklarationer. Vi behöver förenkla inom ramen för det befintliga systemet. Reglerna är extremt komplexa, få klarar att deklarera helt själva. De här förenklingarna är allra viktigast för de som driver jord och skogsbruk och för de som äger fastigheter.

Han tillägger:
– Men reglerna berör även alla andra som vill komma igång och starta näringsverksamhet utan att bilda aktiebolag.

Utredningen kommer att jobba med denna första fråga fram till sommarens slut. Det andra uppdraget går ut på att arbeta fram en frivillig modell för en schablonbeskattning för enskilda näringsverksamheter. Något som skulle kunna vara till stor hjälp för dem som är verksamma inom gigekonomin eller delningsekonomin.

– Det här är riktigt spännande. Ny teknik öppnar för att en sådan schablonbeskattning kan bli bra. Vi skulle kunna hitta en modell där en app drar skatten på en viss procent, där företaget drar sin provision och där egenföretagaren får resten. Eftersom appen är kopplad till Skatteverket kommer siffrorna finnas på den förtryckta deklarationsblanketten, exemplifierar Hans Peter Larsson. Jag ser fram emot att utforma ett sådant system, som bland annat har kommit igång i Estland och i Danmark.

Framöver planerar Hans Peter Larsson att samla några av FAR:s medlemmar som en referensgrupp för att få in förslag och löpande synpunkter.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz