2020-03-19
Nyheter

Enkelhet, smidighet och snabbhet för företagarna

Den nya ordningen kring hur anståndsförfarandet ska gå till efter 7 april bekräftades på samrådsmötet mellan Skatteverket, FAR med flera under torsdagen. Som FAR tidigare kunnat berätta kommer man enligt de nya reglerna inte behöva visa någon plan för återbetalning när man ansöker om anstånd med skatten.

– Det var ett riktigt bra möte vi hade. Snabbt och bra agerande från Skatteverket i denna svåra tid för så många företagare. Värdefullt att Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm deltog vid mötet och särskilt betonade enkelhet, smidighet och snabbhet, säger Karin Apelman, FAR:s VD och generalsekreterare.

Även Skatteverkets företrädare var nöjda med mötet:

– Vi uppskattar verkligen det initiativ som FAR tog för att få till detta möte. Min känsla är också att gör vi detta tillsammans kan vi nå långt! Bra att vi också fick med både vår generaldirektör och chefen för skatteavdelningen så att alla förstår att vi också tar detta på största allvar, säger Anders Bäck, enhetschef på Skatteverket.

Han betonar att Skatteverket kommer att göra allt den kan för att underlätta för privatpersoner och företag i den uppkomna situationen, utan att vara naiva.

– Självklart förstår vi att det finns sådana som vill utnyttja den uppkomna situationen och det är dem vi i första hand kommer att rikta våra kontrollresurser mot, säger han.

Tekniken för att söka anstånd enligt de nya reglerna väntas vara på plats till 7 april. Då kommer det att finnas tre sätt att skicka in sin ansökan. Huvudspåret, som Skatteverket förespråkar, är de helt digitala där man själv loggar in och fyller i beloppet och vilka betalningstider man önskar. Det kommer också gå att fylla i en pdf på webben och skicka in, eller använda sig av en utskriven blankett som skickas med vanlig post.

– Det går att skicka in en ansökan redan nu på nuvarande sätt, men Skatteverket kommer inte att börja fatta några anståndsbeslut förrän lagändringen är gjord och tekniken på plats. Sedan räknar man med att det kommer att ta några dagar att få beslut i varje ärende. I stora drag betyder det att om man skickar in sin ansökan 7 april kommer man inte att få något besked förrän efter påskhelgen, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Ett nytt samrådsmöte med Skatteverket kommer att hållas i slutet av nästa vecka. En fråga som då kommer att tas upp är den om företrädaransvar och om/eller hur det ska gälla vid uppskjutna skatteskulder. En annan fråga är den om förseningsavgifter.

– Där ska Skatteverket se över bevekelsegrunderna. Någon ny lagstiftning kommer inte utan det handlar väl snarare om att man kommer att ha en välvillig tolkning utifrån situationen. När det gäller företrädaransvar har Skatteverket lovat att återkomma under kommande vecka. FAR har framfört att ansvaret i praktiken inte bör omfatta corona-skulder. Annars finns en betydande risk att företag inte söker om anstånd i denna situation, säger Hans Peter Larsson.

Text: Charlotta Marténg

Annica Gerentz

Kommunikationschef

076-789 54 01 annica.gerentz@far.se