2020-05-26
Nyheter

Pris för Bästa Redovisning av Hållbarhet integreras i Sveriges Bästa Årsredovisning

Från och med 2020 integreras FAR:s pris ”Bästa Redovisning av Hållbarhet” med priset för ”Sveriges Bästa Årsredovisning”, där FAR är en av arrangörerna (ihop med Nasdaq, Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges Kommunikatörer). Genom samordningen blir god hållbarhetsredovisning en förutsättning för att komma i fråga att prisas bland Sveriges bästa årsredovisningar.

Pris för Bästa Redovisning av Hållbarhet har funnits sedan 2003, och har haft olika former. De senaste åren har juryn bestått av FAR:s specialistgrupp för hållbarhet där Torbjörn Westman, KPMG, har varit ordförande. Juryn har bedömt samtliga granskade hållbarhetsredovisningar i Sverige. Det har rört som om cirka 100 bolag, merparten statliga men även några börsnoterade. Prisutdelning har varit i maj-juni.

I och med att priset nu integreras med Sveriges Bästa Årsredovisning försvinner det separata priset för hållbarhetsredovisning och diskussionen om god hållbarhetsredovisning flyttas till att inrymmas i när priset för Sveriges Bästa Årsredovisning delas ut, vilket brukar ske i september. En annan konsekvens av ändringen är att hållbarhetsjuryn från och med i år enbart tittar på noterade bolag, men i alla klasser, det vill säga Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Juryn samverkar med juryn för Sveriges Bästa Årsredovisning och för att bli nominerad krävs hög klass på hållbarhetsinformationen i årsredovisningen