2020-05-13
Nyheter

Fokus på rådgivning här för att stanna

Kundernas efterfrågan på rådgivning har ökat rejält i samband med coronakrisen – något som kommer att bestå. Det konstaterar Jan Söderqvist och Erik Emilsson på FAR:s webbinarium ”Från normaltillstånd till kaos”.

Landskapet i revisions- och rådgivningsbranschen har förändrats under coronakrisen. Tendenserna är tydliga. Kunderna vill ha mer rådgivning och kontakt med byråerna – något som kommer att vara i fokus även när krisen är över, säger Jan Söderqvist och Erik Emilsson på FAR:s webbinarium ”Från normaltillstånd till kaos”.

− Byråerna är fullt sysselsatta med att ta hand om rådgivningen; antingen ringer kunderna, eller så ringer byråerna själva upp företagarna, säger Jan Söderqvist, branschspecialist från Visma och Panalitix, på FAR:s webbinarium.

Erik Emilsson är inne på samma spår. Han menar att rådgivningen nu upplever en renässans.

− I rådande läge är kunderna ännu mer ointresserade av revision och redovisning. Däremot behöver de någon som känner deras verksamhet, som uppmuntrar dem och som vågar säga ifrån när det går fel, säger han.

Sofia Hadjipetri Glantz

Sofia Hadjipetri Glantz

Digital redaktör

08-402 75 19 sofia.hadjipetri.glantz@far.se