2020-05-18
Nyheter

FAR:s coronagrupp behöver din hjälp – vilka frågor är viktigast?

Med anledning av coronakrisen har det uppstått en hel del frågor, bland annat om hur effekter av regeringens stödåtgärder ska hanteras redovisningsmässigt samt om skattemässiga överväganden och frågor om utdelningar.

För att skapa klarhet i de viktigaste coronarelaterade frågorna har FAR tillsatt en coronagrupp. I gruppen ingår experter från branschen och anställda på FAR.

– Vi har märkt att det finns ett stort behov av klargörande. Bland annat är det många medlemmar som hör av sig till FAR:s medlemsrådgivning med frågor kopplade till corona. Nu ska vi på ett strukturerat sätt fånga upp de viktigaste frågorna och utifrån vår expertkunskap skapa klarhet i vad som gäller. Det ska helt enkelt vara lätt att göra rätt från början, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

Samtliga yrkeskategorier är representerade i coronagruppen vilket gör att frågor inom områdena revision, redovisning och skatt synkas. Gruppens arbete kommer att kommuniceras löpande, bland annat via FAR:s nyhetsbrev.

Vilka frågor tycker du att coronagruppen ska arbeta med? Mejla till corona@far.se.

Pernilla Halling

Kommunikationschef

08-506 112 41 pernilla.halling@far.se