2020-05-04
Nyheter

FAR lyfter fram yrkesrollerna i ny kommunikationssatsning

FAR är en kunskapsorganisation med medlemmar som är experter inom sina olika yrkesroller. För att ytterligare bidra till kunskap i näringsliv och samhälle inleder nu FAR ett sätt att kommunicera som ryms inom ramen ”FAR Förklarar”. Som första aktivitet lyfts de olika yrkesrollerna som är medlemmar i FAR.

Kommunikationen om yrkesrollerna består av rörliga annonser med frågorna "Vad gör en revisor / redovisningskonsult / lönekonsult / skatterådgivare?" och ska distribueras på sociala medier och andra digitala kanaler från och med vecka 19. I projektet har också nya, informativa landningssidor för de olika yrkesrollerna revisor, redovisningskonsult, lönekonsult och skatterådgivare tagits fram till far.se.

Syftet med FAR:s kunskapsorienterade kommunikation är att lyfta de olika yrkesrollerna som FAR:s medlemmar har på ett tydligt sätt och förklara hur de konkret gör nytta i näringsliv och samhälle.

– Vi har utifrån samtal med våra medlemmar konstaterat att det finns en oklarhet hos vissa företagare om vad de olika yrkesrollerna innebär och kan hjälpa till med. Speciellt i en orolig tid som nu då många är i behov av hjälp - och att hitta rätt hjälp framförallt, känns de mer relevant än någonsin för oss att lyfta våra medlemmar och deras expertis, säger Karin Apelman, VD och generalsekreterare FAR.  

FAR Förklarar är ett uttryck som vi kommer att utveckla och använda i vår kommunikation framöver i olika sammanhang. 
 
– Att paketera och förmedla kunskap är ett av FAR:s viktigaste uppdrag. Genom denna satsning söker vi skapa en faktabaserad, lättillgänglig och sammanhållen kommunikation till nytta för våra medlemmar, näringsliv och samhälle.

På far.se kan du läsa mer om respektive yrkesroll som är medlem i FAR.  
Revisor
Skatterådgivare
Lönekonsult
Redovisningskonsult

Exempel på rörliga annonser: