2020-06-23
Nyheter

Uppdragsbeskrivning viktig när du hjälper kunden med omställningsstöd

Hjälp dina kunder att redovisa rätt i ansökan om omställningsstöd. Men håll koll på uppdragsavtalet. FAR har tagit fram ett förslag till uppdragsbeskrivning.

22 juni öppnade Skatteverket sin tjänst för att ansöka om omställningsstöd. På Skatteverkets webbsida Omställningsstöd med anledning av corona (Rättslig vägledning) finns detaljerad information om hur ansökan ska göras och vad den ska innehålla. För att snabbt få svar på om ett företag kan ha rätt till omställningsstöd, och hur stort stödet i så fall kan bli, finns möjlighet att använda en beräkningstjänst som är en förenklad förhandsberäkning.

Hjälp dina kunder att redovisa rätt uppgifter i ansökan om omställningsstöd, framförallt nettoomsättning, fasta kostnader och bruttoresultat. För att underlätta för dig har FAR upprättat ett förslag till uppdragsbeskrivning och tidplan för biträde med ansökan om omställningsstöd, främst tänkt att användas som tillägg till befintligt uppdragsavtal gällande redovisningstjänster. Ett tips kan vara att mejla tillägget till kunden. Tänk på att få en spårbar bekräftelse.

Vid nytt uppdrag kan förslaget användas som en uppdragsbeskrivning i FAR:s mall “Uppdragsbrev för redovisningstjänster”.

Om det är fråga om ett kombiuppdrag och byrån åtar sig att sammanställa underlag för kunden måste reglerna om revisorns oberoende beaktas. FAR bedömer att byrån inte kan åta sig att agera som ombud för omställningsstöd för en revisionskund.


Logga in som FAR-medlem för att ladda ner förslag på uppdragsbeskrivning och eventuellt uppdragsbrev.